Sänkta stressnivåer med ny teknologi
PUBLICERAD 2015-08-20

Sänkta stressnivåer med ny teknologi

Smart finsk teknologi kan vara räddningen för stressade svenskar. En ny typ av livsstilsanalys har minskat sjuktalen drastiskt i grannlandet.

 

Banbrytande finsk teknologi kan vara räddningen för stressade svenskar. Med en helt ny typ av livsstilsanalys har man kunnat minskat sjuktalen radikalt i vårt östra grannland.

Den psykiska ohälsan i arbetslivet ökar. På två år har antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökat med 73 procent. Den absolut vanligaste orsaken till de stora sjuktalen är akut stressreaktion där antalet fall ökat från 15 000 per år till 26 000 inom loppet av ett par år.

Det är inte bara i Sverige som sjuktalen ökar. Utvecklingen är densamma i våra nordiska grannländer och i stora delar av övriga delar av Västeuropa.

Men det finns platser där man lyckats vända trenden och reducerat antalet sjukskrivningar avsevärt. I finska staden Salo har sjukskrivningarna gått tillbaka med hela 30 procent - på bara ett år.

Hemligheten bakom minskningen

Hemligheten bakom det lyckade arbetet är enkla, men sofistikerade livsstilsanalyser framtagna av det finska företaget Firstbeat. Med hjälp av mätningar av personers pulsvariationer, både på jobbet och fritiden, har man identifierat olika faktorer som belastar och stressar.

- Genom att mäta och se vad som orsakar stress kan vi förbättra välbefinnandet för personen i fråga, säger Katja Mäkinen som är koordinator för Work Well-being i Salo.

I den första studien som genomfördes fick personer inom yrken där sjukfrånvaron är stor göra livsstilsanalyser. Försöken blev framgångsrika och antalet sjukdagar minskade från 16,3 dagar per person och år till 11,1 dagar.

Positiva effekter

Studien visade att man med hjälp av livsstilsanalysen kunde synliggöra och öka insikten om vilka faktorer som påverkade personerna. Den fungerade dessutom som en motivationshöjare för den absoluta majoriteten av deltagarna. Hela 85 procent ansåg att Firstbeat hjälpte dem att förbättra sitt välbefinnande.

- Livstilsanalysen öppnar verkligen ögonen för att de val vi gör får olika effekter.

Uppföljande studier kommer att genomföras under hösten för att se om sjukskrivningarna reducerats ytterligare. Samtidigt kommer Firstbeats livsstilsanalysverktyg att introduceras på den svenska marknaden, vilket ger företag och organisationer möjlighet att använda sig av den enkla teknologin som visat sig vara väldigt framgångsrik.

Anders Nilsson
anders.nilsson @ hrnytt.se

 

Dela på Facebook : Sänkta stressnivåer med ny teknologi
Dela på Twitter : Sänkta stressnivåer med ny teknologi
Dela på Linkedin : Sänkta stressnivåer med ny teknologi