Har du haft videomöte i pyjamas?

Lästid : 2 min

Har du haft videomöte i pyjamas?

Drygt tre av fyra svenskar sysslar med helt andra uppgifter under videomöten. Dessutom jobbar var fjärde svensk i pyjamas eller underkläder när de deltar i möten över video.

När pandemin slog till ersattes allt fler fysiska möten med digitala videomöten. Att inte behöva ses fysiskt har lett till ökad flexibilitet och möjliggjort en mer effektiv arbetsdag. Nu visar en undersökning från Sifo/Jabra att drygt tre av fyra svenskar (77%) har jobbat med en annan uppgift under videomöten.

Undersökningen visar också att utmaningen med kollegor som fokuserar på annat under videomöten upplevs som större än vid fysiska möten. Dessutom har drygt var fjärde svensk (28%) haft pyjamas eller underkläder nertill under mötets gång.

Fler unga som multitaskar under videomöten

Ju yngre en person är, desto fler har jobbat i underkläder eller pyjamas under videomötet. I åldersgruppen 18–34 medger 38 procent av svenskarna att de har gjort det. Det kan jämföras med 28 procent i åldersgruppen 35–49 år och 19 procent i åldrarna 50–65 år.

Det är också betydligt fler unga som multitaskat och jobbat med en annan uppgift under videomöten. I den yngsta åldersgruppen är det 83 procent som medger detta, jämfört med 66 procent i den äldsta.

Unga får minst utrymme

Samtidigt visar undersökningen att många unga upplever det svårt att komma till tals i videomöten. I den yngsta åldersgruppen 18–34 år har drygt hälften (51%) den här känslan jämfört med drygt var tredje (36%) i åldersgruppen 50–65 år.

Inget utrymme för skämt och humor

Många upplever också att det är svårare att skämta under videomöten. Främst de unga (67%) men även i övriga åldersgrupper där över hälften känner likadant.

– Videomöten har skapat en mer effektiv och flexibel arbetsdag, men även stora utmaningar såsom ojämlika förhållanden. För att uppnå videomöten där alla medarbetare kommer till tals hjälper det att utse en medarbetare som fördelar ordet och upprätthåller en tydlig agenda, säger Claus Fonnesbech, Senior Director på Jabra.

Från undersökningen:  

Under ett videomöte, har du någon gång ...?

Haft på dig pyjamas eller underkläder nedtill (utanför kameran): 28%

(18–34 år: 38%, 35–49 år: 28%, 50–65 år: 19%) 
Bas, 1 015

Jobbat med en annan uppgift under mötet: 77%

(18–34 år: 83%, 35–49 år: 81%, 50–65 år: 66%)
Bas, 1 015

Om undersökningen: 

Sifo-undersökningen är genomförd på uppdrag av ljud- och videoteknikföretaget Jabra. Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 23–27 augusti 2021. Totalt intervjuades 1015 personer i åldern 18–65 år i sysselsättning som senaste 12 månaderna deltagit i ett videomöte. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.