Hur du tacklar lågt personalengagemang
Digitalt event

Lästid : 2 min

Hur du tacklar lågt personalengagemang

Världen förändras snabbt och den digitala transformationen under pandemin har påverkat arbetsmiljön hos de flesta företag i grunden. Kraven på schemaplanering, legal efterlevnad och säkerhet speglar av sig på personalens engagemang. För företag innebär det en stor omställning – men det finns sätt att automatisera digitala arbetsprocesser för att hantera komplexiteten.

Lågt personalengagemang i Europa

Gallups årliga undersökning visar att engagemangsgraden hos personalen i västeuropeiska företag knappast förbättrats över huvud taget på tjugo år. Endast 2 av 10 medarbetare är engagerade i den dagliga verksamheten. 

Så påverkar personalengagemang affären och individen

Den låga graden av medarbetarengagemang som finns i Västeuropa, och särskilt i Sverige Belgien och Nederländerna, får också stor inverkan på verksamheternas produktivitet, vilket i sin tur påverkar kundnöjdheten. Om framför allt frontlinjepersonalen, som inte sitter vid sitt skrivbord, inte heller involveras i planering eller processer tappar de motivation – ett slöseri med en av företagets värdefullaste resurser. Tillsammans med stor brist på kvalificerad arbetskraft utgör det en utmaning som gör att det blir allt svårare att engagera personalen. 

Optimera engagemang, processer och produktivitet

För många liknas workforce management med tidsregistrering och ibland även lättare bemmaningshantering. Men det finns idag omfattande lösningar med mycket större funktionalitet som bidrar till högre personalnöjdhet, processeffektivitet och flexibilitet. Digitaliseringen av vissa HR-processer har visserligen påverkat de flesta affärsområden, men ligger fortfarande efter och det finns mycket potential kvar att uppnå inom workforce management. 

Involvera personalen i digitaliseringen

Genom att involvera personalen, och då särskilt frontlinjepersonal, i verksamhetsoptimeringen ökar du graden av engagemang på daglig basis. Fokus på processeffektivitet brukar uppskattas och tydliggör pusslet med arbetstimmar både vid planering och kommunikation och förbättrar statistiken när det gäller engagemang och produktivitet.


Framtidssäkra effektivt, flexibelt & personalvänligt arbete

Tisdagen den 10 maj 09.00 - 13.00 är du välkommen till ett unikt, inspirerande och heltäckande digitalt event för insikt i hur du utformar smartare processer för att framtidssäkra effektiv, flexibel och personalvänligt arbete.  

Insikterna kommer från tunga aktörer såsom Microsoft och SAP, samt från kundsidan, såsom HORNBACH med fler.

Säkra din plats för att lära dig mer om: 

  • Heltäckande workforce management-insikter, från strategisk till operativ nivå: trender, best practices och kundcase 
  • Hur teknologi kan påverka framtiden för frontlinjepersonal
  • Hur stora, komplexa och multinationella organisationer kan navigera dagens läge och utveckla sin workforce management 
  • … och mycket mer

REGISTRERA DIG HÄR


Om ATOSS

Ta hand om din viktigaste tillgång med världens mest omfattande workforce management-lösning. Från tidsregistrering till strategisk kapacitetsplanering – tack vare skräddarsydd anpassning kan du säkerställa nöjda medarbetare, kostnads- och processeffektivitet och hög flexibilitet.