Letar du efter rätt utbildning för att ta din HR-karriär till nästa nivå? Eller vill du utveckla dina färdigheter och öka din kompetens inom ett annat område? Då har du kommit rätt!

Vår nya kategori för utbildning på HRnytt.se ger dig tillgång till en omfattande lista över relevanta och högkvalitativa utbildningar inom HR-området, samt andra områden som kan vara av intresse för kompetensutveckling.

Vi har noga valt ut de mest efterfrågade kurserna från de mest respekterade utbildningsanordnarna. Oavsett om du letar efter en grundläggande kurs för att lära dig grunderna eller en avancerad kurs för att ta dig till nästa nivå, så finns det något för alla.

Vill du synas med dina utbildningar här? Kontakta oss

Arbetsrätt

Hantera rättshaveristiskt beteende

Institutet för juridisk utbildning|5,75 timmar | Fysisk och digital

Hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats eller inom en verksamhet. Vad är det som orsakar det hos en individ och hur finner man redskap för att hantera dessa komplicerade möten.

GDPR - När, var, hur och för vem?

Right Education|2 timmar | Onlinekurs

GDPR (General Data Protection Regulation) är regelverket för hantering av personuppgifter. Den här kursen går igenom GDPR:s syfte och innehåll. Kursen går raskt framåt och innehåller en hel del arbetsuppgifter att reflektera över. Vi riktar oss till dig som behöver veta mer om regelverket och hur det påverkar personuppgiftsbehandlingen hos företag, organisationer och föreningar.
 

Chefens konfliktfyllda samtal

Institutet för juridisk utbildning|3,5 timmar | Digital

Hur samtalar jag som chef med den personal, där vi har en gemensam uppgift, men där den anställde inte klarar av att fullgöra sina uppgifter, går åt ett annat håll och kritiserar den egna verksamheten, kollegor och framför allt dig som chef?

Förhandlingsteknik

Institutet för juridisk utbildning|6 timmar | Fysisk och digital

Kursen riktar sig till dig som har behov av att kunna förhandla arbetsrättsligt, både beträffande kunskap om lagar och avtal men även utifrån praktiska övningar och tips på hur du når framgång i förhandling.

Offentlighet och sekretess – fördjupning

Institutet för juridisk utbildning|6 timmar | Fysisk och digital

En fördjupad praxisgenomgång på området offentlighets- och sekretesslagen (OSL), innefattande OSL:s koppling till reglerna i GDPR och förvaltningslagen. 

Personals utsatthet, rättshaveri, stalking och utmanande samtal

Institutet för juridisk utbildning|4 morgonmöten | Digital

Fyra korta föreläsningstillfällen som behandlar olika typer av problem som chefer och dennes anställda kan ställas inför på arbetsplatsen.

Arbetstvist - Arbetsrätt för VD

Right Education|5 timmar | Onlinekurs

Det är VD som har ansvar för personalen, även om man i större företag oftast har en avdelning med specialister som hanterar det komplicerade regelverket. I ett mindre företag hamnar frågorna direkt på VD:s bord. I den här kursen lär vi oss att hantera en arbetstvist. Sådant som snabbt kan uppstå när man måste säga upp eller avskeda någon.

Diskriminering på arbetsplatsen och vid rekrytering

Right Education|1 timme | Onlinekurs

Att utsätta någon för diskriminering är allvarligt, och ett beteende som vi inte kan tolerera på arbetsplatsen. I den här korta kursen ser vi på diskriminering både utifrån den anställdes och arbetsgivarens perspektiv. Att bryta mot lagen på detta område leder oftast till svåra och dyra konflikter.
 

Uppsägning vid arbetsbrist

Institutet för juridisk utbildning|6 timmar | Fysisk och digital

Denna kurs fokuserar på den praktiska handläggningen av information, förhandling, turordning, omplaceringsskyldighet m.m. för att du ska kunna vara säker på att göra rätt vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist.

Arbetsrätt för chefer

Institutet för juridisk utbildning|10 veckor | Digital

En gedigen grundkurs som riktar sig till dig som är i en arbetsledande funktion eller handlägger arbetsrättsliga frågor och har behov av praktiskt orienterad kunskap om allt från anställning till uppsägning.

Praktisk rehabilitering i tio steg

Institutet för juridisk utbildning|6 timmar | Fysisk och digital

En modell för att kunna hantera arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet på ett effektivt sätt. Modellen bygger bl.a. på Arbetsdomstolens praxis som har sammanställts och gjorts överskådlig, men även på en pedagogisk genomgång av vad det arbetsrättsliga regelverket får för betydelse.

Dataskyddsombudets roll

Institutet för juridisk utbildning|6 timmar | Fysisk och digital

Utbildningen fokuserar på DSO:s kvalifikationer, roll i organisationen och dess arbetsuppgifter enligt GDPR. Juridiken är givetvis en viktig komponent, men vi kommer också ta upp praktiska aspekter kring hur arbetet som DSO kan läggas upp.

Ofrivillig misskötsel

Institutet för juridisk utbildning|6 timmar | Fysisk och digital

Svåra uppsägningar på grund av fysisk och psykisk sjukdom, samarbetssvårigheter och bristande kompetens. När föreligger det egentligen saklig grund för uppsägning?

Entreprenadjuridik

APV utbildarna|Flexibel kurs | Digital

För dig i bygg- och anläggningsbranschen: Mästra entreprenadjuridik med vår flexibla webbkurs. AB04 & ABT 06. Skaffa bestående kunskap, anpassad efter dina behov. Börja nu och forma din framtid!

Lojalitetsplikt, konkurrens och företagshemligheter

Right Education|2 timmar | Onlinekurs

Den här kursen är en fördjupning i ämnet arbetsrätt där vi granskar begreppet lojalitet i en anställning. Hur långt sträcker sig den anställdes lojalitetsplikt? Kan man värva en kollega från den gamla arbetsplatsen? Vi diskuterar även konkurrens och konkurrensklausuler. Dessutom, hur ska vi se på lagstiftningen om företagshemligheter? Vad omfattas av den lagen?