Konflikthantering

Konflikthantering och medling

Medlingscentrum|1-2 dagar | Öppen utbildning | Fysisk

Denna utbildning ger dig kunskap och verktyg att förstå, förebygga och hantera konflikter på arbetsplatsen. Deltagarna får såväl teoretisk som praktisk kunskap i medling på arbetsplatsen.

Kommunikation och bemötande

VeaLearn|Flera olika utbildningar | Digital

Med dessa onlineutbildningar i Kommunikation & bemötande fördjupar du dina kunskaper att hantera olika kommunikationsscenarier. Här hittar du allt från medarbetarsamtal, svåra samtal och konflikthantering som hjälper dig utveckla och förbättra dina interaktioner med andra. Läs mer >>

Samarbete – Ja, tack!

Medlingscentrum|1-3,5 timmar | Föreläsning | Fysisk eller Digital

Inspirerande föreläsning om relationer och kommunikation på arbetsplatsen. Föreläsningen bidrar till självreflektion och konkreta verktyg för hur du kan hantera ett svårt samtal med en kollega. Samverkan med lyssnarna gör föreläsningen levande och anpassad till arbetsplatsen.

Konflikthantering och medling

Medlingscentrum|Halv- eller heldag | Skräddarsydd utbildning | Fysisk eller Digital

Utbildningen tar ett helhetsgrepp kring konflikthantering. Deltagaren får verktyg för att förstå, förebygga och hantera konflikter. Resultatet blir ökad kunskap och ett gemensamt förhållningssätt vid konflikthantering i verksamheten.

Inspirationsföreläsning - Nycklar till ett konfliktmodigt ledarskap

Medlingscentrum|1-3 timmar I Fysisk eller Digital

Välkommen att boka Tamara Mašković Wängborgs uppskattade inspirationsseminarium ”Nycklar till ett konfliktmodigt ledarskap”. Detta är ett seminarium som uppmuntrar alla chefer till att bli konfliktmodiga! Läs mer >>