Styrelseutbildning

Framgångsrikt styrelsearbete

Novare Leadership Academy|3 dagar | Fysisk

Styrelseutbildning för dig som vill verka genom styrelseuppdrag. Erfarna styrelsepersoner och experter ger dig praktisk kunskap, ESG-perspektiv och juridiken du behöver som styrelseledamot. Learning from the best.