Mammalediga kan få lägre pension
Publicierad 2019-03-13

Mammalediga kan få lägre pension

Kvinnor är föräldralediga mer obetald tid än män, vilket får ekonomiska konsekvenser i vardagen och för den framtida pensionen.

Män tar ut betydligt mindre föräldrapenning och föräldraledighet än kvinnor, enligt uppgifter från Försäkringskassan.

Enligt färsk statistik tar pappor ut 25 procent av föräldrapenningen och bara 20 procent av föräldraledigheten. Det är alltså vanligt att mammor är hemma utan att få betalt, rapporterar Sveriges radio.

- Det får konsekvenser på framför allt kvinnornas ekonomi. De får ut lägre ersättning direkt, men det påverkar även pensionen på sikt, säger Niklas Löfgren, analytiker på Försäkringskassan, till Sveriges Radio.

Det kommer att dröja innan män tar ut föräldraledighet i nästan lika stor utsträckning som kvinnor gör. Enligt en studie från TCO skulle det ta 20 år innan män tar ut åtminstone 40 procent av föräldraledigheten.

Kvinnor får 6 000 kronor mindre
Det ojämlika arbetslivet leder till en ojämn pension. I dag får kvinnliga pensionärer ungefär två tredjedelar av männens pension. I genomsnitt får kvinnor 16 400 kronor per månad i pension medan män får cirka 22 600 kronor.

Ojämlikheterna kan komma att bestå under lång tid framöver eftersom kvinnor generellt sett har lägre lön än män samt att de i högre utsträckning också är föräldralediga, jobbar deltid och vabbar.

Källor: Sveriges radio, Kollega, TCO

Dela på Facebook : Mammalediga kan få lägre pension
Dela på Twitter : Mammalediga kan få lägre pension
Dela på Linkedin : Mammalediga kan få lägre pension