Nya hårdare krav på företagen gällande psykisk ohälsa
PUBLICERAD 2019-04-02

Nya hårdare krav på företagen gällande psykisk ohälsa

Cirka 2 000 företag kommer att få besök av Arbetsmiljöverket i år. Syftet är att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Brister man i arbetsmiljön riskerar man miljonböter.

Det finns idag cirka 5 miljoner yrkesverksamma i Sverige. Av dessa 5 miljoner upplever 1,4 miljoner hälsobesvär orsakade av arbetet. Detta enligt rapporten Arbetsorsakade besvär 2018.

Det är av denna anledning som Arbetsmiljöverket i år kommer att inspektera närmare 2 000 företag. Syftet är att se till att arbetsgivarna tar sitt ansvar, när det gäller att systematiskt förebygga skador och ohälsa orsakade av brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Varannan känner oro och ångest över jobbet
De som känner besvär av jobbet upplever flera olika typer av symptom. Varannan uppger att de har sömnstörningar och känner oro eller ångest på grund av jobbet.

Dessutom upplever varannan av dessa personer symptom på depression på grund av jobbet. Och det ligger på arbetsgivaren att undersöka och åtgärda sådant som kan orsaka arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Ohälsosamt arbetsklimat kan även orsaka fysiska skador.

Vad Arbetsmiljöverkets inspektörer kommer att titta på är bland annat om arbetsgivaren har undersökt riskerna och åtgärdat sådant som kan vara orsaken till arbetsrelaterad ohälsa. Till exempel kommer inspektörerna att titta på:

  • Hot och våld på arbetsplatsen
  • Arbetstid och arbetsbelastning
  • Kränkande särbehandling


Dessa teman kommer att anpassas efter de huvudsakliga risker som finns vid respektive verksamhet. Arbetsmiljöverkets tes är att psykisk ohälsa på jobbet även kan orsaka fysiska skador.

Bland annat vet man att för hög arbetsbelastning kan leda till utmattningssyndrom. Men hög arbetsbelastning kan även leda till dåliga relationer på arbetsplatsen.

Dessutom kan för hög arbetsbelastning leda till att man blir stressad och skyndar sig, vilket kan leda till att man kanske
halkar och gör sig illa. Enligt Arbetsmiljöverket ska arbetsgivaren se arbetsmiljön som en helhet.

Är det nya gränslösa arbetslivet riskabelt för hälsan?
Det nya, moderna och gränslösa arbetslivet, där det till exempel är vanligt att man är tillgänglig utanför arbetstiden ska också granskas enligt Arbetsmiljöverket.

Vad finns det för risker för arbetstagarnas hälsa när de i princip är tillgängliga dygnet runt? Det är en av frågorna som Arbetsmiljöverket vill ha svar på under 2019.

Böter på upp till 1 miljon kronor
Tidigare var flera bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter straffbelagda och arbetsgivaren kunde bli dömd till böter.

Från och med den 1 juli 2014 är reglerna förenade med en sanktionsavgift på upp till 1 miljon kronor. Med tanke på att 1,4 miljoner arbetstagare upplever hälsobesvär orsakade av arbetet är risken för företag som inte tar psykisk ohälsa på allvar böter på upp till 1 miljon kronor.

Dela på Facebook : Nya hårdare krav på företagen gällande psykisk ohälsa
Dela på Twitter : Nya hårdare krav på företagen gällande psykisk ohälsa
Dela på Linkedin : Nya hårdare krav på företagen gällande psykisk ohälsa