Telefonsamtal kan vara ett arbetsmiljöproblem
PUBLICERAD 2019-04-01

Telefonsamtal kan vara ett arbetsmiljöproblem

Kollegornas telefonsamtal på jobbet kan vara ett arbetsmiljöproblem. Det visar en ny studie som högskolan i Gävle har genomfört.

Flera forskningsstudier har visat att koncentrationsförmågan försämras avsevärt och att produktiviteten sjunker i öppna kontorslandskap. Buller och ljud över 40 decibel sänker arbetskapaciteten och kan dessutom ge ökad hjärtfrekvens, högre blodtryck och sämre sömn.

Prat är ett stort problem
Det finns i dag inga gränsvärden för störande ljud på kontor. Men det är inte buller och ljud från kontorsmaskiner eller tangentbord som påverkar oss mest, utan prat. Det har forskare från högskolan i Gävle kunnat påvisa.

I ett experiment fick personer utföra olika arbetsuppgifter samtidigt som de fick lyssna på olika samtal. Experimentet visade att samtal där personerna hörde vad samtalet handlade om blev ett störningsmoment. Allra mest störda blev personerna av telefonsamtal.

- Om man bara hör den ena i ett telefonsamtal så väcks nyfikenheten, man undrar vad som saknas, och det triggar ett behov att försöka fylla i luckorna. Det blir också oväntat när personen man hör slutar eller börjar prata igen och vi vet att en plötslig förändring av tystnaden direkt drar till sig vår uppmärksamhet, säger John Marsh, en av forskarna bakom den aktuella studien, i ett pressmeddelande.

Marsh menar att kontor ska vara tysta eller åtminstone ha tysta zoner där medarbetare kan arbeta med uppgifter som kräver koncentration.

Källa: Kollega

Dela på Facebook : Telefonsamtal kan vara ett arbetsmiljöproblem
Dela på Twitter : Telefonsamtal kan vara ett arbetsmiljöproblem
Dela på Linkedin : Telefonsamtal kan vara ett arbetsmiljöproblem