Nyheter och trender från ATDs internationella konferens 2016
Publicierad 2016-08-22

Nyheter och trender från ATDs internationella konferens 2016

Medarbetare födda 1982 till 1995 kommer snart att vara i majoritet bland de anställda. Att denna generation som vuxit upp med internet och sociala medier har värderingar som avviker från tidigare generationer är klart.

ATD Association for Talent Development är världen största organisation för kompetensutveckling i företag och organisationer. Den årliga internationella konferensen samlade i slutet av maj 10 200 deltagare under fyra dagar i Denver, Colorado.

Millenials med nya värderingar

Medarbetare födda 1982 till 1995 kommer snart att vara i majoritet bland de anställda. Att denna generation som vuxit upp med internet och sociala medier har värderingar som avviker från tidigare generationer är klart. Uppfostrade av curlande föräldrar och med datorspelens logik, gäller det för företag och ledare att anpassa sig till nya förutsättningar.

Omedelbar belöning vid prestation, genuin uppmärksamhet och uppskattning från närmaste chefen, en känsla av att hela tiden utvecklas och ta nya steg, är viktigt för denna generation. Men också att det finns en verklig meningsfullhet med jobbet - 'a real purpose'. Annars slutar man och går vidare till nästa anställning.

Nya generationer förväntar sig nytt ledarskap. Hellre en coach än en boss. Enligt en undersökning gjord av konsultföretaget DDI säger sig bara en av fyra ha sin 'allra bästa chef' just nu. Det handlar om att dagens chefsuppdrag kräver ännu större fokus på engagemang och mindre fokus på prestation än tidigare. Dessutom verkar det som behovet av EQ hos chefer och ledare är större än någonsin. Framgångsrikt ledarskap handlar om följsamhet och flexibilitet. 'Agility' har blivit ett modeord för dessa beteenden.

Bra ledare vågar visa sig sårbara

Många tror fortfarande att det är tecken på svaghet att visa sårbarhet. Oavsett vad som händer i jobbet, så gäller det att hålla masken uppe, att visa att man klarar av att ta smällar och att inte låta känslorna ta överhand.

'Vi tar avstånd från sårbarhet eftersom vi förknippar den med skam, rädsla, sorg och besvikelse. Känslor som vi sällan vill tala om i det professionella livet.' säger Brené Brown, en av huvudtalarna vid konferensen och professor vid Houstonuniversitet, som har blivit världskänd genom sin forskning kring sårbarhet. 'Men sårbarheten är kärnan också i de positiva känslorna som kärlek, tillhörighet, glädje, mod och kreativitet.'

Att utveckla och driva företag förutsätter att du vågar gå på vägar som du inte gått tidigare. Att vara modig att pröva sådant du inte gjort förr. Med det kommer risken för misslyckande, och där är därför som sårbarheten är så väsentlig att våga visa. Mod är en efterfrågad egenskaper hos nutida ledare.

För att verkligen utöva ett meningsfullt och seriöst ledarskap, krävs att du som chef och ledare våga visa dig själv sårbar, att våga be om hjälp, att våga erkänna att du inte vet eller kan. Det är först då som du ger dig själv och din organisation optimala förutsättningar till lönsamhet och tillväxt.

Dela på Facebook : Nyheter och trender från ATDs internationella konferens 2016
Dela på Twitter : Nyheter och trender från ATDs internationella konferens 2016
Dela på Linkedin : Nyheter och trender från ATDs internationella konferens 2016