Därför säger personal upp sig
PUBLICERAD 2018-11-01

Därför säger personal upp sig

Varför säger duktiga kollegor upp sig? Brist på uppskattning och dåligt ledarskap är två av de vanligaste anledningarna.

Det kan finnas många anledningar till att medarbetare väljer att se sig om efter ny arbetsgivare. Men vilket är det främsta skälet? Den frågan ställde rekryteringsföretaget Randstad till närmare 800 personer och fick följande svar:

1. Brist på uppskattning
Åtta av tio (82 procent) svarade att de räknade med en löneförhöjning varje år för att jobba kvar hos sin arbetsgivare.

2. Nya utmaningar
64 procent ansåg att möjligheten att utvecklas var så viktig att om den försvann skulle det kunna leda till att de sa upp sig.

3. Svaga rekryteringar
Över hälften (53 procent) av de medverkande svarade att svaga rekryteringar eller befordringar av 'fel' personer kunde leda till stort missnöje, vilket i sin tur skulle kunna innebära att de sökte sig bort från arbetsgivaren.

4. Dåligt ledarskap
Att bra chefer är viktigt står helt klart även i den undersökning som Randstad har gjort. 60 procent svarade nämligen att dåligt ledarskap är en stark anledning till att vilja lämna företaget.

5. Flexibilitet
Undersökningen visade också att många ser möjligheten till flexibilitet och att kunna jobba på distans som något väldigt viktigt. En tredjedel av de tillfrågade svarade att de kunde tänka sig att byta arbetsgivare om flexibiliteten var låg.

Källor: Chef, Randstad

Dela på Facebook : Därför säger personal upp sig
Dela på Twitter : Därför säger personal upp sig
Dela på Linkedin : Därför säger personal upp sig