Har du koll på nya lagarna?
Publicierad 2018-06-24

Har du koll på nya lagarna?

Snart blir fackföreningsavgiften avdragsgill och premiepensionen tryggare. Här är de nya lagarna som träder i kraft i sommar.

Flera nya lagar som berör arbetsmarknaden på ett eller annat sätt träder i kraft nu i sommar.

Säkrare premiepension
Premiepensionssystemet ska bli säkrare, tryggare, och mer hållbart. Med den nya lagen införs krav på att pensionssparare själva ska skriva under vid fondbyte, samtidig blir marknadsföring och försäljning av premiepensionstjänster via telefon förbjuden.

Billigare att vara fackansluten
Med den nya lagen blir fackföreningsavgiften avdragsgill. 25 procent av årsavgiften får dras av i deklarationen.

Färre karensdagar
Från 1 juli minskas antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen från sju till sex dagar. Syftet är att öka den ekonomiska tryggheten för arbetslösa.

Fackarbete blir a-kasseberättigat
Fackliga uppdrag ger rätt till a-kassa. Förtroendeuppdrag som ger laglig rätt att vara ledig från en anställning kommer med den nya lagen att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.

Minimikrav i tjänstepensionen garanteras
Lagen som började gälla redan 1 juni i år är en anpassning till ett EU-direktiv med syftet att göra det lättare för arbetstagare att röra sig fritt mellan medlemsländerna. I Sverige gäller de nya reglerna tjänstepensioner som bestäms genom kollektivavtal. Det kan handla om hur många år man måste ha jobbat för att ha rätt till tjänstepension.

Mer pengar till studerande
För gymnasieelever höjs studiebidraget med 200 kronor till sammanlagt 1 250 kronor per studiemånad. För studenter vid högskola och universitet höjs bidragsdelen i studiemedlet med 296 kronor per månad vid heltidsstudier. Studiemedlens totalbelopp, bidrag och studielån sammantaget, blir efter höjningen omkring 11 300 kronor per studiemånad. Studiebidragets höjning gäller från den 1 mars 2018 och betalas ut retroaktivt efter den 1 juli 2018.

Källa: Kollega

Dela på Facebook : Har du koll på nya lagarna?
Dela på Twitter : Har du koll på nya lagarna?
Dela på Linkedin : Har du koll på nya lagarna?