Lönsamt att vara osjälvisk

Lästid : 1 min

Lönsamt att vara osjälvisk

Egoism lönar sig inte. En ny studie från Stockholms Universitet visar att personer som är generösa får högre lön.

Visste du att du tjänar på att vara osjälvisk? Du kan till och med få högre lön av att vara generös, enligt en ny studie som forskare vid Stockholms Universitet har gjort i samarbete med Institutet för framtidsstudier och University of South Carolina.
    
De personer som är måttligt osjälviska har allra högst lön och de som är mest generösa vid en tidpunkt ökar mest i lön fram till nästa mätning, visar studien.
    
Forskarna har undersökt hur själviskhet relaterar till inkomst. Osjälviskhet, som i studien definieras som att vilja hjälpa andra, mättes såväl med attitydfrågor som med beteendefågor.
    
Vad det är som gör att generösa människor faktiskt tjänar mer än personer som är själviska vet forskarna inte riktigt, men tidigare studier har visat att osjälviska människor är lyckligare och har bättre sociala relationer än andra, vilket tros vara anledningen till deras ekonomiska framgångar.
    
Källa: Kollega