Checklista för dig som ofta håller webbinarier
PUBLICERAD 19/4/2023
Lästid ca 2 min

Checklista för dig som ofta håller webbinarier

Att hålla webbinarier är ett effektivt sätt att nå ut med kunskap och expertis till en stor publik samtidigt. Men det krävs också en hel del förberedelse och planering för att det ska bli lyckat. Här hittar du en checklista med tips och frågor att ställa dig för att kunna skapa framgångsrika webbinarier.

Vad är syftet?

Genom att ha ett tydligt syfte för era webbinarier i stort, men också varje enskilt, blir det enklare att skapa innehåll. Börja med att skriva en kort och enkel mening som sammanfattar syftet med ditt webbinar – och se till att den lockar din målgrupp.

• Förstår du målgruppen?

När du känner och förstår din målgrupp kan du anpassa innehållet efter deras kunskapsnivå och intressen.

• Är gratis gott?

Att erbjuda kostnadsfria webbinarier kan locka fler deltagare, men kanske kan du även skapa fördjupningskurser eller ytterligare webbinarier som du bjuder in deltagarna till och som du kan ta betalt för.

• Behövs moderator?

Ibland kan det vara läge att ta in en moderator för att skapa dynamik i webbinariet, hålla i frågestunder, diskussioner eller liknande. Bestäm det innan och kontakta dem i tid.

• Har du koll på tekniken?

Tekniken för webbinarier är idag väldigt välutvecklade och lättanvända, ändå kan det strula. Testa ljud och teknik i god tid innan du börjar.

• Är det snyggt?

Webb är ett visuellt medium, så jobba extra mycket med det visuella – inklusive bakgrund, ljus och användning av grafik eller presentationer.

• Hur ser agendan ut?

Förbered innehållet noga och börja med en tydlig agenda så deltagarna vet vad de ska förvänta sig. Se till att ha med inledning, huvudinnehåll och avslutning.

• Har du pausat?

I videomöten blir vi trötta snabbare, så se till att planera in en bensträckare om ditt webbinarie drar ut på tiden mer än 45 minuter.

• Har du sammanfattat?

Avsluta gärna webbinariet med en sammanfattning och ett tydligt nästa steg för deltagarna om de vill veta mer. Glöm inte länkar och kontaktuppgifter.

• Ska du spela in?

Planera för att spela in webbinariet för att gör det tillgängligt även för de som inte kan delta i realtid. Se också över om det ska gå att se länge eller innan ett visst datum?

• Har du marknadsfört tillräckligt?

Lägg lika mycket tid på marknadsföring som du gör på övrig förberedelse för att se till att deltagarna hittar till dina webbinarier.

• Och just det – du har väl inte glömt att följa upp?

Något som är lätt att missa är att följa upp och utvärdera. Be deltagarna om feedback – för att ständigt kunna höja nivån på era webbinarier.

Lycka till!