Ska ni satsa på företagskulturen eller medarbetarna?
PUBLICERAD 11/7/2024
Lästid ca 3 min
Krönika

Ska ni satsa på företagskulturen eller medarbetarna?

I dagens affärsvärld pratas det ofta om vikten av en stark företagskultur. Men vad är egentligen företagskultur, och hur skapas den? Många företag försöker forma sin kultur genom att sätta upp normer, regler och policys. Men är detta verkligen rätt väg att gå? Kan en kultur som är påtvingad uppifrån verkligen bli en levande och dynamisk del av företaget? Eller är det kanske dags att vända på perspektivet och satsa på det som verkligen spelar roll – medarbetarna?

Medarbetarna skapar företagskulturen

Företagskultur är inte något som kan dikteras genom ett dokument eller påhittade värderingsord. Den verkliga företagskulturen formas av människorna som arbetar där, deras interaktioner, värderingar och beteenden. När vi pratar om företagskultur, pratar vi egentligen om summan av alla dessa individuella bidrag. Det är medarbetarna som, genom sina dagliga handlingar och attityder, skapar den miljö där de och deras kollegor verkar.

Välmående medarbetare – grunden för en stark kultur

Om företaget vill skapa en stark och positiv kultur, bör fokus ligga på medarbetarnas välmående. När medarbetarna mår bra, känner sig värderade och får möjligheten att utvecklas, skapas en naturlig och hållbar kultur där alla trivs. När människor trivs och känner sig engagerade, sprider det sig som ringar på vattnet och skapar en positiv atmosfär som genomsyrar hela företaget.

Varför normer och värderingar inte räcker

Normer och värderingar är viktiga, men de är meningslösa om de inte backas upp av en genuin satsning på medarbetarna. Om medarbetarna inte mår bra eller känner sig hörda, spelar det ingen roll hur fina ord som står i företagets värderingsdokument. En påtvingad kultur känns ofta falsk och kan till och med skapa motstånd bland medarbetarna.

Så här kan ni satsa på medarbetarna

1. Lyssna på era medarbetare: Skapa kanaler för att höra deras åsikter och feedback. Visa att deras röster betyder något.

2. Investera i utveckling och utbildning: Ge medarbetarna möjlighet att växa och utvecklas. Detta visar att företaget värderar deras framtid.

3. Främja balans mellan arbete och privatliv: Uppmuntra en hälsosam balans och respektera medarbetarnas tid utanför arbetet.

4. Erbjud stöd och resurser för välmående: Skapa program som stödjer både fysisk och mental hälsa.

5. Fira framgångar och engagemang: Erkänn och belöna gediget arbete och engagemang. Det bygger moral och stärker lojaliteten.

Avslutande tankar

Att satsa på medarbetarna är inte bara en god strategi för att skapa en positiv företagskultur – det är en nödvändighet. En kultur som är byggd på välmående, engagerade och värderade medarbetare är hållbar och robust. Så nästa gång frågan uppstår om ni ska satsa på företagskulturen eller medarbetarna, kom ihåg att det är medarbetarna som skapar kulturen. Investera i dem, och ni investerar i företagets framtid.

Det är hög tid att sätta människor före policys och skapa en arbetsplats där varje medarbetare känner sig viktig och delaktig. För när medarbetarna mår bra, trivs alla – och företagskulturen blomstrar.

Med dessa insikter kan vi alla bidra till att forma arbetsplatser som inte bara fungerar, utan även inspirerar och engagerar. Låt oss sätta medarbetarna i centrum och se hur kulturen naturligt följer efter.


Om Tomas Lydahl

Tomas Lydahl är en inspirerande & motiverande föreläsare som skapar arbetsglädje, ökar försäljning & stärker ledarskap. Han var även vd för Key Solutions AB, när de fick priserna Sveriges andra och Europas tredje bästa arbetsplats av Great Place To Work. Hans ambition och passion är att eliminera den ständigt ökande jobbrelaterade stressen som kostar samhället enorma summor varje år.Här kan du läsa mer om Tomas föreläsningar.