Chefer glömmer bort anställdas hälsa
PUBLICERAD 2021-05-03

Chefer glömmer bort anställdas hälsa

Stressigt på jobbet? Då är du inte ensam. En undersökning från Hälsokedjan Life visar att majoriteten av alla svenskar upplever stress på sin arbetsplats. Något som påverkar både den mentala och fysiska hälsan i stor utsträckning.

Men vems ansvar är det egentligen att hälsan är i behåll på jobbet? Arbetsgivaren menar en övervägande del.

Den enkla frågan ”hur mår du?” verkar inte vara en självklarhet på svenska arbetsplatser. I rapporten Hälsobarometern, framtagen av Hälsokedjan Life, uppger en fjärdedel att de inte blivit tillfrågade om sitt hälsotillstånd under ett utvecklings- eller uppföljningssamtal det  senaste året. 22 procent har fått frågan vid ett flertal tillfällen, men närmare var tionde jobbar på en arbetsplats som saknar utvecklingssamtal.

– Trots ett år av pandemi där huvudämnet varit just hälsa och mående vittnar Hälsobarometern om att allt för många missar att följa upp det på arbetet. Utveckling på  arbetsplatsen går ofta hand i hand med måendet. Stress är otroligt vanligt och kan i viss mån vara bra men långvarig stress kan leda till flera negativa effekter. Därför är det viktigt att hitta en god balans i arbetslivet.

Hälsobarometern visar samtidigt att majoriteten anser att deras arbetsgivare har ett ansvar för deras hälsa. Men endast till viss del. Yngre i åldern 18-30 år anser i högre grad att  arbetsgivaren helt och hållet är ansvarig. Det uppger 16 procent jämfört med 6 procent i  åldern 51-65 år.

Så skapar du en bra balans på jobbet

1. Våga uttryck hur du mår 
Våga vara ärlig med hur du mår och be om hjälp om du behöver det. Om du känner att du börjar tappa kontrollen över din arbetssituation och att stressen blir allt mer påtaglig är det viktigt att berätta det för din arbetsgivare. Att be om hjälp är inget tecken på svaghet utan viktigt för att kunna få stöttning och att inte riskera att bli långtidssjukskriven. 

2. Ta regelbundna pauser 
Det är viktigt att då och då ta pauser. Att ta så kallade mikropauser tre till fem minuter några  gånger under arbetsdagen hjälper hjärnan att återhämta sig och ger ny energi, ökad koncentration och lägre stressnivåer. Se till att du under pausen fokuserar på din andning och  stänger ute din omgivning i den mån det går. 

3. Ta hand om kroppen och knoppen 
Det kan kännas lockande att slänga sig på soffan med en godispåse efter en lång och ansträngande arbetsdag. Vila är en viktig del för att återhämta sig men en god kosthållning och regelbunden fysisk motion är A och O för att bibehålla en god hälsa på långt sikt.

4. Håll dina arbetstider 
Med mailen i telefonen och datorn som enkelt tas med hem i väskan är risken stor att man hamnar i en ond spiral där man alltid är tillgänglig. Stäng av notiser efter arbetsdagens slut och kom ihåg att du inte behöver svara på mailen på kvällar eller helger, om det inte är riktigt akut.  

5. Boka in sociala aktiviteter efter jobbet 
Att prioritera tid med vänner och familj är inte bara viktigt för att behålla goda relationer till människor runt omkring dig utan kommer även ge dig mer energi och glädje i din vardag.

Om Hälsobarometern 2021

Undersökningen är baserad på̊ en undersökning genomförd av IPSOS Norm på̊uppdrag av Life. Undersökningen genomfördes i januari 2021 i form av en webbenkät. Totalt har 4 577 personer i Sverige, Norge och Finland i åldrarna 18–65 år deltagit i undersökningen. Resultatet är statistiskt säkerställt och riksrepresentativt. 

Av: Maria Wiberg, hälsorådgivare på Life

Dela på Facebook : Chefer glömmer bort anställdas hälsa
Dela på Twitter : Chefer glömmer bort anställdas hälsa
Dela på Linkedin : Chefer glömmer bort anställdas hälsa