Så återställer du lagandan efter pandemin

Så återställer du lagandan efter pandemin

Många medarbetare har upplevt att lagandan på arbetsplatsen tagit stryk det senaste året. Nya mötespolicys och hybridkontor, där vissa sitter hemma och andra på plats, blir alltmer förekommande. Hur har ditt företag påverkats av den senaste tidens händelser och förändringar i er organisation? Här är 5 frågor du kan ställa för att mäta lagandan och få en bild över ert nuläge – och några tips på hur lagandan kan repareras.

Baserat på en undersökning där 12 000 chefer regelbundet skickar ut frågeställningar till sina organisationer och medarbetare via pulsmätningsverktyget &frankly, framgår tydligt att lagandan har tagit stryk under pandemin. Rapporten Employee Engagement 2021 visar att hela 3 av 10 bedömer att vi-känslan på arbetsplatsen är dålig och att hälften av de medarbetare som arbetat mycket hemifrån känner sig ensamma. 

Sämre laganda, lägre engagemang

När lagandan försämras sjunker även engagemanget hos enskilda medarbetare. Ett symptom som uppstår när organisationers immunförsvars sätts på prov, menar Caroline Fjellner, CEO på &frankly. De verksamheter som har haft en stark företagskultur har blivit stärkta ytterligare, medan många andra har haft svårare att navigera genom pandemins utmaningar.

– Vi människor har ett grundläggande psykologiskt behov av tillhörighet, berättar Caroline. Ett socialt sammanhang är viktigt för vårt välmående och fungerande relationer skapar en känsla av att vi är värdefulla. Det är precis lika viktigt privat som professionellt – och även avgörande för hur vi samarbetar på jobbet.

Ladda ner rapporten här


Frågor som mäter er laganda

Genom att regelbundet ställa en viss typ av frågor till er personal och mäta hur lagandan uppfattas får ni koll på hur ert nuläge är. Utifrån det vet ni vad ni behöver lägga fokus på för att skapa team-känslan som behövs för att nå framgång och vad ni bör prioritera och lägga fokus på under det kommande året. Frågor att ställa är till exempel:

1. Finns det en stark laganda på vår arbetsplats?
Genom att ge dina anställda får ta ställning till om samarbetet fungerar just nu blir det också enkelt att jämföra med tidigare undersökningar – och även andra organisationers resultat.

2. Bryr vi oss om varandra i vårt team?
Här vill du fånga den emotionella sidan av samarbetet på jobbet. Hur upplever dina anställda att de behandlar varandra på arbetsplatsen? Något som till stor del påverkar trivseln.

3. I ditt specifika team, hur bekväm känner du dig med att …
Här fyller du själv i olika påståenden för att få veta i vilken utsträckning ni har en kultur som präglas av psykologisk trygghet – en avgörande faktor för ett gott samarbete. 

4. Hur har stämningen varit de senaste veckorna på din arbetsplats?
Hybridmöten, distansarbete och nya policys – hur har det påverkat stämningen hos er? Resultatet ger ett bra underlag för öppen dialog i teamet. En samtalskultur där medarbetarna vågar lyfta utmaningar i perioder där det känns tungt, är extra viktig. 

5. När dina kollegor i teamet säger att de ska göra en sak, gör de det?
En av de viktigaste faktorerna för att kunna arbeta framgångsrikt i ett team är hög pålitlighet. Det vill säga, att medlemmarna gör ett bra jobb och levererar i tid. Svaren på den här frågan ger dig en bild av hur pålitligt ditt team uppfattas av medlemmarna inom det. 


Så reparerar du lagandan – 4 steg

Skapa utrymme för informella möten
Särskilt viktigt när många samarbetar på distans och inte har några naturliga mötespunkter eller tar sig tid för den sociala aspekten av jobbet. Bryt av arbetsdagen med en fika eller en informell check-in.

Checka in och checka ut varje dag
Att säga hej och hej då till kollegorna på jobbet även vid distansarbete ger en början och ett slut på arbetsdagen. Gör det enkelt och använd ert interna kommunikationsverktyg.

Inkludera hela teamet i möten
En viktig del i att bygga respekt och skapa involvering är att alla ges utrymme för att komma till tals under gemensamma möten. Reflektera över hur det ser ut i ditt team och uppmuntra alla att komma till tals med direkta frågor som: ”Vad tycker du Sara?

Dela misstag
Forskning visar att misslyckade är viktigt för att öka motivationen och nya idéer. Men det kräver en kultur som präglas av psykologisk trygghet, för att medarbetarna faktiskt ska våga misslyckas. Att dela misstag med varandra skapar en mer tillåtande miljö, där vi kan vara sårbara inför varandra.


Om &frankly

&frankly grundades utifrån en stark tro på att varje individ förtjänar att jobba på en arbetsplats som definieras av välmående och engagemang.

Idag är vi ett internationellt gäng av engagemangsexperter, utvecklare, designers, marknadsförare och säljare som varje dag strävar efter att bygga det bästa verktyget för att driva engagemang och positiv förändring på arbetsplatser.

Allt inom ramen för vår mission: Put more smiles on people's workplaces.