Så reparerar du företagskulturen efter pandemin

Så reparerar du företagskulturen efter pandemin

I takt med att medarbetarna blir allt mer värdestyrda blir också företagskulturen allt viktigare. Den bidrar inte bara till bättre lönsamhet, utan gör även organisationen till en fortsatt attraktiv arbetsplats – men det senaste året har slitit hårt och många medarbetare upplever att ”vi”-känslan har tagit stryk. Här kommer några sätt att rädda den.

Enligt en undersökning av Kantar Sifo känner allt fler anställda sig ensamma i sina arbetsuppgifter, trots att vår tid av isolering mestadels är över. Här är fem sätt att stötta teamen och boosta företagskulturen inför hösten:

Kolla av nuläget

Som i alla projekt kan det vara bra att kontrollera var ni står idag för att kunna veta var ni är på väg. Hur upplever dina medarbetare företagskulturen i dagsläget? Vad saknas och vad fungerade förut? Varför valde medarbetarna bolaget från första början och vad är det ni är extra bra på när ni arbetar tillsammans? Genom att skicka ut en enkel enkät eller hålla en workshop kan du få svaren du behöver för att veta vad du ska lägga ditt fokus för på.

En fortsatt hybrid företagskultur

För de allra flesta har pandemin förändrat sättet vi jobbar på. Många medarbetare kommer fortsätta jobba hemifrån – åtminstone delvis, vilket gör att även företagskulturen måste anpassas för att fortsätta vara verksam. Se till att ni sätter upp en plan för hur ni ska arbeta med att skapa gemenskap och engagemang framåt – både på plats och digitalt.

Digitala aktiviteter

Onlinemöten har en tendens att bli väldigt rakt-på-sak och ofta prioriteras kallpratet bort. Se till att ni fortsätter fråga hur medarbetarna mår och påminn dem gärna om att ta några minuter av varje möte för att prata om annat än jobb. Fortsätt också att hålla i digitala aktiviteter som ger en chans att umgås och ha roligt tillsammans. Till exempel genom onlinefika eller frågesport på Kahoot, Pictionary, Gissa vems lägenhet – eller varför inte börja yoga tillsammans online eller ta rundvandringar i museum eller storstäder? 

En kultur som sitter i ryggmärgen

Medarbetarnas känsla av tillhörighet på arbetsplatsen påverkas i högsta grad av hur företagskulturen yttrar sig i det dagliga arbetet. Se till att den kommuniceras och märks, inte bara i gemensamma aktiviteter, utan varje dag, i varje möte och varje projekt. Kan dina medarbetare rabbla era värderingar och värdeord i sömnen?

Rätt ledarskap för bättre onboarding

Många studier pekar på att den som känner sig omhändertagen på jobbet kommer prestera bättre. Som ledare är du därför inte bara ansvarig för att organisera så att den nya medarbetaren känner sig välkommen, utan även se till att de har koll på era värderingar som företag. Med en tydlig företagskultur och genom att ge varje medarbetare en fantastisk första upplevelse av er, hjälper du dem komma in i gänget och börja bygga viktiga och långsiktiga relationer.

 

Källa: VD-tidningen, Folkhälsomyndigheten