Så skapar du en ”hjärnvänlig” arbetsplats

Så skapar du en ”hjärnvänlig” arbetsplats

Visst har du någon gång hört en vän berätta om sin arbetsdag och tänkt att hen måste vara någon slags supermänniska? Eller kanske känner du själv att du har ett jobb som kräver maximerad kapacitet ständigt och jämt?

Då är det dags att dra öronen åt dig, eftersom vår hjärnas kognitiva funktioner lätt överbelastas. Här kommer några tips som hjälper dig skapa en ”hjärnvänlig” arbetsplats åt dina medarbetare – eller dig själv. 

I arbetsgivarens ansvar ligger att uppmärksamma, synliggöra och arbeta systematiskt med alla typer av arbetsbelastning och förebygga att någon blir skadad eller sjuk. För att skapa en säker arbetsmiljö behöver vi helt enkelt förstå hjärnans fantastiska kapacitet – men också dess sårbarhet. 

Döda myterna

Några, för många förvånande, fakta om vår hjärna är att vi bara uppfattar en liten del av det vi har omkring oss, bara kan fokusera på en sak i taget och lätt blir störda i vår uppmärksamhet. Som arbetsgivare är det bra att utgå från att medarbetarna inte har full kognitiv kapacitet hela tiden, utan att koncentrationen varierar under dagen. Sömn, oro eller sjukdom påverkar också. 

Tydlighet hjälper

Störningar i koncentrationen leder till att vi får färre uppgifter gjorda, särskilt idag när vi ständigt förväntas vara tillgängliga. Att sätta upp regler för hur många gånger om dagen dina medarbetare förväntas läsa mejlen, hur snabbt de svarar i telefon osv kan hjälpa. Då blir det enklare att avsätta ostörd arbetstid för sina viktigaste uppgifter, något som alla tjänar på i längden.

Den viktiga tekniken

Digital teknik kan stressa, men också underlätta för människan. Se till att dina medarbetare har rätt tekniska hjälpmedel för just sina arbetsuppgifter och att det är enkelt att få tag i teknisk support när det krävs. Då behöver inte onödig tid och frustration gå åt till teknikstrul.

Var uppmärksam

Cirka 20-30 procent av alla människor i arbetsför ålder har svårigheter att koncentrera sig på olika sätt. Det kan ställa till problem när de vill kommunicera, minnas, lära sig och planera. Dessa symptom är vanliga konsekvenser av stress och psykisk ohälsa. Var uppmärksam på när dina medarbetare börjar visa tecken på stress och börja tidigt att föra en dialog för att hjälpa dem. 

Ett stödjande arbetsklimat

Ett vänligt företagsklimat som visar att olikheter är okej sänker stressnivån, istället för att öka den. Kontorets utformning, arbetets innehåll och arbetstider har också stor inverkan på våra kognitiva funktioner. Rätt åtgärder från ledningen kan hjälpa medarbetarna att klara av sina uppgifter bättre och skapa ett hållbart arbetsliv – på lång sikt. 

Vikten av att lata sig

Väldigt få presterar på toppen av sin förmåga under en hel arbetsdag. Våra hjärnor är helt enkelt gjorda för att lata sig lite ibland. Se till att dina medarbetare är medvetna om vikten av pauser och att det finns utrymme i deras arbetsdag, till exempel för rörelse och träning. 

Vanliga stressfaktorer

Kontorslandskap och otydliga arbetsuppgifter är de två saker som medarbetare uppger gör det svårast att hålla uppmärksamheten under en längre tid. Under pandemin när många tillåts jobba hemifrån kanske hemmakontoret är lugnare (i alla fall för oss utan småbarn), men många kämpar också med att plötsligt ha blivit helt ansvariga för när de ska jobba och hur. Bidra gärna med stöd för att lägga upp en tydlig struktur för arbetsdagen.

Tydlig dialog

Som arbetsgivare är du ansvarig för att se till att resurserna är jämt fördelade. Hur enkelt är det att flagga om arbetsbelastningen blir för stor på er arbetsplats? Vet alla vem de ska vända sig till? Att kunna prioritera när tiden inte räcker till kan sänka stressnivån ytterligare och hjälpa vår fantastiska hjärna att fokusera. 


Visste du … 
Att enligt en rapport från Arbetsmiljöverket upplever drygt 60% kvinnor och 50% män med eftergymnasial utbildning att de har för mycket att göra på jobbet. De har också svårt att koppla bort tankarna när de är lediga. 


 

Källa: Simployer, Arbetsmiljöverket, Arbetsmijöforskning.com