Den nya visselblåsarlagen skärps
PUBLICERAD 2021-04-29

Den nya visselblåsarlagen skärps

Ett välfungerande visselblåsarsystem är en viktig del av företagets arbete med att förebygga och tidigt upptäcka misstänkta oegentligheter. I december 2021 skärps skyddet för visselblåsare med ny lagstiftning.

Många medarbetare kan tveka att larma om oegentligheter på grund av svårigheten att vara anonym och risken att råka ut för repressalier. Det går att förebygga genom att skaffa ett enkelt och smidigt system som ger medarbetarna möjlighet att vara helt anonyma. Välj gärna ett system som kombinerar anmälningssystemet med egen utredningsfunktion så får du ett prisvärt och effektivt alternativ.

Vad innebär det?

Det nya lagförslaget grundar sig på visselblåsardirektivet (EU 2019/1937). Det innebär i korthet att arbetsgivare med 50 eller fler arbetstagare är skyldiga att se till att:

  • Det ska finnas säkra rapporteringskanaler som möjliggör visselblåsarens anonymitet gentemot arbetsgivaren.
  • Företaget ska informera om olika rapporteringsalternativ till samtliga anställda, inhyrd personal och konsulter.
  • Visselblåsaren ska skyddas mot repressalier. Arbetsgivaren är förbjuden att bestraffa en anställd som larmar om allvarliga händelser eller missförhållanden på företaget.
  • En opartisk utredare ska ta emot och följa upp anmälningar.
  • Dessutom skärps lagstiftningen i Sverige ytterligare. Dels genom att inkludera skydd för visselblåsare vid rapportering av missförhållanden där det finns ett allmänt intresse av att uppgifterna kommer fram. Dels genom att även kommuner med fler än 10 000 invånare ska omfattas av kravet på att ha interna rapporteringskanaler.

Trygg part på utsidan


SlåLarm – ett smidigt system

Den skärpta lagen gör att många företag behöver ta hjälp för att se till att lagen följs. Sedan 2005 har Svenska Ledargruppen hjälpt kunder inom områdena arbetsmiljö, säkerhet och krisberedskap.

Har ditt företag mer än 50 anställda så kan Svenska Ledargruppens visselblåsarfunktion SlåLarm vara rätt val för dig. Det är ett enkelt och smidigt system som innebär att du har en unik startsida med den information du vill ge till dina anställda. I tjänsten ingår både rapporteringskanaler och utredning av inkomna ärenden – vi är en trygg part på utsidan. Abonnemangspris från 10 500:-/år exkl. moms vid upp till 500 medarbetare. Som läsare av HR-nytt får du 10% rabatt om du beställer före 2021-09-30.

Läs mer om SlåLarm »


Om Svenska Ledargruppen

Sedan 2005 har vi på Svenska Ledargruppen hjälpt våra kunder inom områdena arbetsmiljö, säkerhet och krisberedskap. Vår kundbas är i dagsläget 400 anslutna abonnemangskunder vilket omfattar drygt 40 000 medarbetare. Vi ser oss som helhetsleverantörer och erbjuder konsultstöd, utbildningar och övningar men även att kliva in som ”säkerhetschef på plats”.

Vår huvudprodukt HELP24 är en arbetsmiljöplattform som säkerställer att organisationer lever upp till miniminivå gällande arbetsmiljö- och säkerhetslagstiftningar. Du får tillgång till webbaserade handlingsplaner och professionellt personligt stöd genom krisledningscentral.

Dela på Facebook : Den nya visselblåsarlagen skärps
Dela på Twitter : Den nya visselblåsarlagen skärps
Dela på Linkedin : Den nya visselblåsarlagen skärps