3 sätt att hålla koll på personalhälsan
PUBLICERAD 2021-03-31

3 sätt att hålla koll på personalhälsan

Alla vill väl ha en hälsosam arbetsplats med välmående medarbetare. Men i pandemitider kan det vara svårt att ha samma dagliga hålla koll på hur personalen mår.

Verkar någon extra stressad, har gått onormalt mycket upp eller ned i vikt eller klagar på sömnproblem? För att veta vilka hälsofrämjande åtgärder som behövs för en sund arbetsmiljö behöver vi veta hur medarbetarna mår.

De hälsoområden som står för 85 procent av företagens kostnader för ohälsa är idag stress och psykisk ohälsa, problem med rygg, leder och muskler – och sist men inte minst levnadsvanor som dålig kosthållning och alkohol.  Men alla dessa riskfaktorer går att förebygga och upptäcka i tid – här är 3 förslag på hur:

1. En enkel medarbetarundersökning

Ett smidigt sätt att så att säga sätta fingret på pulsen, är att regelbundet skicka ut en medarbetarundersökning där personalen får berätta hur de mår, om det finns något de vill ta upp och ge dem möjlighet att dela med sig av tankar kring företagets hantering av Corona-situationen. Idag finns många bra plattformar som på ett smidigt sätt kan samla feedback och hjälpa dig göra insikter i realtid.

2. Den klassiska hälsokontrollen – med uppföljning

Ett annat sätt är den traditionella och ofta uppskattade förmånen hälsokontrollen. Många mottagningar har Corona-säkra sätt att ta emot patienter, ta prover och ge rådgivande samtal. Det finns till och med vetenskapligt stöd för att hälso- och levandevaneuppföljning via arbetsplatsen har en god effekt på förekomsten av sjukfrånvaro – men bara om undersökningen kombinerats med uppföljande insatser. Undersökningar som inte resulterar i ändrade vanor eller följs upp på annat sätt blir mest kostsamma. 

3. Tydlig styrning och vänligt arbetsklimat

Sjuknärvaro kan bli lika dyrt som sjukfrånvaro. En medarbetare som går till jobbet fast den känner sig dålig sänker produktiviteten och ökar risken för långsiktig sjukskrivning. Många medarbetare uppger att de går till jobbet ändå för att slippa belasta sina kollegor med extra uppgifter. Som chef kan du se till att medarbetarna känner sig trygga med att vara hemma vid sjukdom och att de får stöd i att arbetsuppgifterna kan flyta på som vanligt. 

 

Källa Karolinska institutet, motivation.se