Får medarbetaren vara ledig för att vårda närstående?
PUBLICERAD 2021-04-21

Får medarbetaren vara ledig för att vårda närstående?

Vad gäller egentligen när en anställd vill stanna hemma från jobbet för att vårda en närstående som är allvarligt sjuk? I pandemitider kan det vara något som är extra bra att ha koll på. Behöver de ta ut semester eller går det att få ledigt för trängande familjeskäl? Vi reder ut begreppen.

Vad gäller egentligen när en anställd vill stanna hemma från jobbet för att vårda en närstående som är allvarligt sjuk? I pandemitider kan det vara något som är extra bra att ha koll på. Behöver de ta ut semester eller går det att få ledigt för trängande familjeskäl? Vi reder ut begreppen. 

Det första alla anställda bör veta är om ni har ett kollektivavtal eller inte. Har företaget ett kollektivavtal kan personalavdelningen informera om vilka villkor som gäller för att medarbetarna ska få lön under ledigheten. 

Finns inget kollektivavtal på arbetsplatsen gäller lagen 1998:2019 – rätten till ledighet av trängande familjeskäl. Då kan den anställde få rätt till ledighet utan lön för frånvaro under ett mindre antal arbetsdagar i samband med sjukdom eller olycksfall som kräver omedelbar närvaro. Medarbetaren bör då underrätta personalavdelningen om det så snart som möjligt innan de tar ledigt. 

Det kan också vara så att lagen 1988:1465 gäller. Även då har medarbetaren rätt till ledighet för att vårda en närstående som är sjuk, men om den anhörige har en livshotande sjukdom har medarbetaren dessutom chans att få närståendepenning från Försäkringskassan. Med närstående menas medarbetarens familj och närmaste släkt, men även till exempel vänner eller grannar. Även här är medarbetaren skyldig att underrätta arbetsgivaren så snart som möjligt innan ledigheten börjar. Kort sagt; ett godkännande från arbetsgivaren är alltid på plats för att slippa olovlig frånvaro.

Det bästa är så klart att tillsammans diskutera vad som gäller och hitta en lösning som passar alla, men utöver dessa lagar har medarbetarna ingen rätt till någon längre ledighet för att vårda närstående. Du som arbetsgivare kan självklart bevilja det ändå, men har inte någon skyldighet. 


Källa: Ledarna, Försäkringskassan

Dela på Facebook : Får medarbetaren vara ledig för att vårda närstående?
Dela på Twitter : Får medarbetaren vara ledig för att vårda närstående?
Dela på Linkedin : Får medarbetaren vara ledig för att vårda närstående?