Konsten att implementera bakgrundskontroller i rekryteringsprocessen
PUBLICERAD 2021-02-22

Konsten att implementera bakgrundskontroller i rekryteringsprocessen

Bakgrundskontroller i samband med rekrytering har kommit att alltmer normaliseras i Sverige. Tidigare fanns en osäkerhet kring hur kandidaten skulle reagera – hur motiverar man ett sådant ingrepp i den personliga integriteten?

Idag vet vi att bakgrundskontroller gör arbetsgivare mer attraktiva eftersom det visar ett ansvarstagande för arbetsmiljö, säkerhet och tillgångar. Samtidigt finns idag en större medvetenhet kring hur kostsam en felrekrytering faktiskt är.

Saknar man erfarenhet kan man lätt tro att en bakgrundskontroll är detsamma som ett utdrag ur belastningsregistret samt en kreditupplysning, och skulle det framkomma avvikelser så kan man snabbt ta beslut – vem vill anställa någon som är kriminell eller varit föremål för skulder?

Företag som väljer att implementera egna lösningar inser ofta att man underskattat många delar i processen, exempelvis:

  • Förmågan att bedöma oväntade och komplicerade avvikelser. En kandidat kan förekomma i komplexa rättsliga ärenden, exempelvis inom familjerätt eller tvister och skatterättsliga ärenden, där den faktiska risken är svår att bedöma. I värsta fall måste man ta extern hjälp vilket riskerar att fördröja hela rekryteringen.
  • Vikten av objektiva riskbedömningar. Sannolikt bedöms information och risk olika om det inte finns en gemensam analysmodell och framtagna policys. Är det acceptabelt att en kandidat gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott för 4 år sedan, eller 12 år sedan, om det i övrigt inte framkommit några avvikelser? Om en godtycklig analys ligger till grund för att en kandidat inte går vidare i processen finns en stor risk för starka reaktioner som behöver hanteras.
  • GDPR. Känsliga personuppgifter som inhämtas löpande ställer större krav på informationssäkerhet, gallringsrutiner, kryptering och incidenthantering. 

Bakgrundskontroller som innehåller en genomarbetad riskbedömning och inte bara en sammanställning av data är ett hantverk, precis som en rekryteringsprocess skiljer sig från bara tillgång till en kandidatdatabas. Många rekryteringsbolag väljer därför en strategisk samarbetspartner med förmågan att leverera bakgrundskontroller i olika omfattningar samt ge rådgivning vid behov för ett tryggare beslut.

Kontakta LEVEL för mer information om hur du implementerar bakgrundskontroller i din verksamhet. Just nu erbjuder vi nya kunder ett förmånligt implementeringspaket bestående av kostnadsfri workshop för utvalda rekryterare, mallar för samtycke, rådgivning gällande segmentering samt reducerat pris på de fem första bakgrundskontrollerna. Beställning, kommunikation och leverans sker i vår GDPR-kompatibla portal.

Mer om LEVEL

LEVEL är en heltäckande leverantör inom säkerhetsrådgivning, säkerhetstjänster och service. Vi är verksamma inom många olika branscher och områden och erbjuder ett brett tjänsteutbud - allt ifrån rådgivning, analyser, auktoriserade utbildningar, utredningar och säkerhetskoordinering. Vår samlade kompetens och erfarenhet består av personer med lång erfarenhet från polisiära och militära specialenheter samt näringslivet. Tillsammans med vårt breda nätverk av specialister erbjuder vi förutom vår egen kompetens också specialister inom en mängd andra områden.