Webinar: Coronatestning på arbetsplatsen

Lästid : 3 min

Webinar: Coronatestning på arbetsplatsen

Som arbetsgivare är du en viktig komponent för att minska spridning av COVID-19 i samhället. Den 19 april gick Folkhälsomyndigheten ut med en uppdaterad vägledning om snabbtester som ett sätt att minska risken för spridning – men vad bör du som arbetsgivare tänka på när det gäller snabbtester och vad behöver du vidta för åtgärder?

Regelbunden snabbtestning, även kallad screening eller antigentestning, är en kompletterande åtgärd för att begränsa smittspridning på arbetsplatsen. Syftet är att upptäcka smitta hos personer som inte upplever sig ha symtom.

– Om personalen inte kan arbeta hemifrån utan behöver ha nära kontakt med andra kan regelbunden screening användas som ett komplement till övriga skyddsåtgärder. Det ökar möjligheten att hitta personer som inte upplever sig ha symtom på COVID-19 och hantera det tidigt, säger Karin Tegmark Wisell, biträdande statsepidemiolog och chef för avdelningen för mikrobiologi på Folkhälsomyndigheten.

Antigentester är i allmänhet enkla att använda och kan, när de används nära den som testas, ge ett resultat i nära anslutning till provtagningstillfället, ofta inom 15 minuter. Antigentester är generellt sett mindre känsliga än PCR, då direktpåvisning gör att det behövs högre virusnivåer i provet för att antigentester ska ge ett positivt resultat. Även om ett negativt testresultat inte utesluter covid-19 medför ett positivt testresultat att smittkedjor tidigt kan brytas på exempelvis arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt och det är svårt att undvika nära kontakt med andra.


Inbjudan till Webinar

Tisdagen den 4 maj kl 8.00 bjuder OneLab in till Webinar. Tillsammans med Andreas Lundin diskuterar vi antigentestning på arbetsplatsen och dess möjligheter att begränsa smittspridningen i samhället. Andreas Lundin är en av OneLabs läkare och specialistläkare i allmänmedicin med lång erfarenhet av både primärvård, psykiatri och labratoriemedicin. 

Boka din plats härScreening – en komplettering

Vid screening på arbetsplatsen bör testet vara frivilligt för arbetstagaren och ett komplement till andra skyddsåtgärder. Screening med antigentester ska alltså inte ersätta övriga skyddsåtgärder och arbetsgivaren behöver utarbeta en handlingsplan där det ingår att se till att kompetens att utföra screening och rutiner för hantering av provsvar finns på plats. En person kan vara smittsam ett par dagar innan en eventuell symtomdebut, därför bör screeningen genomföras regelbundet, helst fler gånger per vecka. 

Arbetsgivare? Tänk på följande:

  • Screening är frivillig och regleras mellan arbetsgivare och arbetstagare. Smittskyddslagen behöver också beaktas och positiva testresultat som avlästs inom hälso- och sjukvården ska anmälas till SmiNet.
  • Arbetsgivare som planerar att använda screening behöver ha rutiner för hur testresultaten ska dokumenteras. Sådan dokumentation är viktig för att kunna utvärdera om screeningens syfte har uppnåtts. 
  • Arbetsgivaren bör informera arbetstagaren om att screening inte ersätter den testning som görs då den individuella arbetstagaren misstänker sjukdom, vid symtom eller vid smittspårning.
  • Testet behöver uppfylla de legala krav som finns för det medicintekniska regelverket samt genomföras på ett patientsäkert och kvalitetssäkert sätt i enlighet med legala krav som ställs på utförare av diagnostik för covid-19.

Företagshälsovården kan hjälpa till med att säkerställa att nödvändiga processer och rutiner finns på plats.

Så funkar ett antigentest

Provet visar: Pågående infektion även om testet i sig inte är diagnostiskt. 
Så tas provet: En bomullspinne förs upp näsan mot slemhinnan och roteras några varv
Så analyseras det: Analysen görs direkt på plats och svaret ges efter 15 minuter
Så säkert är det: Känsligheten är generellt sett lägre än för PCR-tester även om individer med höga virusnivåer och hög smittsamhet mer sannolikt fångas upp.


Inbjudan till Webinar hos OneLab

Tisdagen den 4 maj kl 8.00 bjuder OneLab in till Webinar där vi tillsammans med läkare Andreas Lundin kommer diskutera antigentester på arbetsplatsen och möjligheten att begränsa smittspridningen i samhället.

När: 4 maj
Tid: 8.00-8.45
Gäst: Andreas Lundin, läkare

Boka din plats kostnadsfritt här


Antigentestning på arbetsplatsen från OneLab 

OneLab erbjuder antigentest för COVID-19 ute på arbetsplatsen. CE-märkta och validerade antigentester mot SARS-CoV-2 med hög sensitivitet och specificitet kan ge ett beslutsunderlag för arbetsgivare när det gäller smittspridning, speciellt för företag och verksamheter som kräver möten där hög smittrisk föreligger. Testet är inte ett diagnostiskt test för pågående COVID-19 utan avser screening av symptomfria medarbetare för att begränsa smittspridning på̊ arbetsplatsen.

Vill du få hjälp med antigentestning på er arbetsplats? Kontakta OneLab här.