5 HR-strategier som minskar kostnader och ökar effektiviteten
PUBLICERAD 19/4/2023
Lästid ca 3 min

5 HR-strategier som minskar kostnader och ökar effektiviteten

HR-avdelningarna står inför nya typer av utmaningar. Stigande inflation ger ökade kostnader och sätter press på både företag och anställda. CatalystOne effektiviserar nyckelprocesser för medelstora och stora organisationer och tar HR-system och HR- och ledningsgrupper till en helt ny nivå. Här får du de viktigaste 5 strategierna som hjälper er att både hålla ned kostnaderna och förbättra medarbetarnas engagemang, lojalitet och prestation.

1. Använd en ”people first”-strategi

En ”people first”-strategi är en nyckelstrategi inom både HR och företagsledning som handlar om att ha ett medarbetarfokus. På så sätt ser du till att dina medarbetares behov tillgodoses och att de får en bra upplevelse. Den hjälper till att motverka trender som ”The Great Resignation” och ”Quiet Quitting”. Att styra företaget med ett autentiskt, flexibelt och empatiskt tänk samt att vara stöttande mot sina medarbetare är nyckeln till att behålla dem. Vilket i sin tur är viktigt både för att undvika onödiga kostnader, exempelvis kopplade till rekrytering, och för att hålla organisationen på stadig grund.


2. Prioritera prestationsstyrning och lärande

Prestationsstyrning och lärande, som bidrar till medarbetarnas kompetenshöjning och utveckling, kommer att bli allt viktigare i framtiden. Det har vi sett tydligt hos till exempel mjukvaruföretaget Adobe. De rapporterade att de anställdas frånvaro minskade med så mycket som 30 % kort efter införandet av en mer flexibel metod för prestationsmätning. Att behålla och vidareutveckla medarbetarna internt är en avgörande strategi för alla organisationer eftersom det säkerställer att företaget har rätt kompetenser för att möta nuvarande och framtida behov. Dessa initiativ kommer inte bara bidra till att ni sparar pengar på lång sikt, de kommer också att skapa en miljö där medarbetarna känner sig värdefulla och motiverade till att bidra med sitt bästa.


3. Fokusera på employer branding och engagemang bland medarbetarna

Att ha en stark employer branding-strategi är en av grundpelarna när det kommer till att attrahera och behålla talanger. Att arbeta aktivt med employer branding innebär att du är tydlig med företagets kultur och värderingar, samt hur dessa matchar potentiella medarbetares behov och mål. Att ta in regelbunden återkoppling från medarbetarna ger arbetsgivaren värdefull insikt som kan användas som grund för förbättringar som kommer både organisationen och medarbetarna till nytta.

4. Var uppmärksam på ”förändringströtthet”

För att ta sig igenom det som skett i världen de senaste åren har många företag tvingats till att göra många ändringar, bland annat i organisationsstruktur. Forskning visar dock att de anställda blir alltmer utmattade och motvilliga till nya förändringar. Medarbetarnas förändringströtthet kan ha en negativ inverkan på medarbetarnas engagemang såväl som företagets produktivitet eller till och med omsättning. Det kan också förhindra framtida genomföranden av viktiga organisatoriska ändringar.
För att förhindra att detta problem uppstår rekommenderar vi att man har en tydlig dialog med sina anställda där man kommunicerar fördelarna med förändringarna samt tillhandahåller stöd och resurser för att hjälpa dem att anpassa sig.


5. Automatisera processer och ta hjälp av digitala HR-system

Vi ser att många HR-avdelningar upplever ett allt större tryck på att förbättra både effektivitet och datakvalitet. En lösning på denna utmaning är att ta hjälp av digitala HR-system och digitaliserade processer. Genom att använda en digital HR-lösning undviker man problem som kan uppstå om datakvaliteten är låg och lagras i flera olika system. Att ha HR-masterdata i ett system öppnar möjligheten för andra avdelningar att få tillgång till den tillförlitliga data de behöver för budgetering, licenser och administration. Den underlättar även beslutsfattandet genom att ge realtidsinsikter i personaldatan.

CatalystOne förstår vikten av att tillämpa kostnadseffektiva HR-strategier och är redo att hjälpa organisationer att hitta effektiva lösningar på årets utmaningar.


Ladda ner vår guide till den moderna HR-avdelningen. Där får du lära dig hur du frigör tid för strategisk organisationsutveckling, hur automatisering ökar produktiviteten och de bästa sätten att minska personalomsättning.