Så skapar du talangfulla team med globala rekryteringar
PUBLICERAD 19/7/2023
Lästid ca 2 min

Så skapar du talangfulla team med globala rekryteringar

Att jobba med spridda medarbetare på en global arbetsmarknad medför nya utmaningar och krav på ledarskapet. Men det finns verktyg för att rekrytera talangfulla team och behålla dem. I det här avsnittet hör du Kajsa Asplund, people science lead som även doktorerat Talent management, dela med sig av sin erfarenhet. Avsnittet är en del av Deel Talks och presenteras av Deel som är en HR-plattform för globala team.

Ledarskap byggt på tillit

En nyckelfaktor som Kajsa vill lyfta för att team ska bli framgångsrika är tillräckligt med självständighet. Det kräver att ledarskapet bygger mer på tillit än kontroll. Det som fungerar bäst har visat sig vara väldigt stor frihet mellan tydliga ramar. Det vill säga att som ledare kunna kommunicera att ”det här är riktningen, hit ska vi, den här tiden har vi på oss, de här resurserna finns till hands”.

Att rekrytera hela team

Ett annat relativt nytt fenomen som Kajsa berättar mer om i avsnittet är trenden att rekrytera hela team från början. Många företag stämmer av med kandidaten vilka de helst arbetar med och rekryterar dem också som en enhet. Fördelen för organisationen blir att de får väl inarbetade och välfungerande team redan från början. Det är också en metod som har vissa utmaningar, men något som vi troligen kommer se mer av i framtiden.

Citat från Kajsa ur avsnittet:

”Talent management är en term som används väldigt brett men inte har någon riktig definition. Jag definierar det som alla aktiviteter med syfte att identifiera, utveckla, behålla och attrahera människor för långsiktig framgång.”

”Det kommer många adderade utmaningar med hybridarbete och spridda team. Mycket av ledarskapet förknippar vi med att ses face-to-face, men där måste vi tänka lite annorlunda när det gäller remote. Framförallt behöver chefer avsätta mer tid till att stödja och coacha medarbetarna.”

”Det vet vi märkt från massor av studier är att den viktigaste praktiken man kan ägna sig åt som bolag om man vill behålla värdefull talang är att se till att medarbetarna har en bra relation med närmaste chef.”

”En stor fråga är hur man ska kunna räcka till som chef och hur man ska förändra sitt ledarskap. Det är en komplex fråga, men det viktigaste att peka ut är att de gamla klassikerna fortfarande håller: att vara närvarande, lyssnande, att se människors individuella behov och försöka nära dem på olika sätt, liksom att ge utmanande arbetsuppgifter med tydliga mål och mycket feedback. Det som kan bli bättre är att öka tydligheten.”

Se hela avsnittet här:

Lyssna på Spotify

Lyssna på Acast

Lyssna på Apple Podcast


Deel är en HR-plattform för globala team som hjälper företag att förenkla alla aspekter av att hantera en internationell arbetsstyrka, från kultur och onboarding, till lokal lönehantering och compliance. Deel arbetar för frilansare och heltidsanställda i mer än 150 länder. Syftet med Deel Talks är att skapa en platform för dialog och diskussion kring utmaningar kopplade till de stora skiften som är på gång i arbetsmarknaden, både i Sverige och globalt.