EQ ett måste vid hybridarbete
PUBLICERAD 29/8/2023
Lästid ca 2 min

EQ ett måste vid hybridarbete

Emotionell intelligens (EQ eller EI) definieras som förmågan att förstå och hantera våra känslor och samtidigt reflektera över andras känslor och att anpassa sig för att samarbeta. De förändringar vi har sett på arbetsmarknaden har gjort förmågan EQ ännu mer kritisk.

Över en natt förändrade covid våra arbetsplatser. Vi börjar förstå de fulla psykologiska konsekvenserna av denna förändring, men det finns redan självklara anpassningar till distansarbete. Tekniska hjälpmedel har gjort det enkelt att ställa om men vi har blivit mer distanserade i våra relationer. Det vi förr löste vid kaffemaskinen eller i korridoren kräver ett mer aktivt engagemang i relationer.

Empati, inkludering och respekt är EQ

I de hälsosamma kulturerna känner alla sig som värderade individer vars oro och åsikter tas på allvar. Det är därför empati är en av de mest värdefulla egenskaperna chefer, projektledare och medarbetare kan ha. När vi känner att vi är förstådda är vi mer benägna att vara engagerade eftersom vi vet att vårt bidrag gör skillnad och att företaget vi arbetar för har våra intressen i åtanke.

Engagemang skapas med empati och mångfald

En empatisk och mångfaldig kultur kan bidra till att hantera lågt engagemang och upplevd ensamhet. Enligt en undersökning från 2019 skulle 82 % av de anställda överväga att lämnar sitt jobb för en mer empatisk organisation, medan 78 % skulle "jobba längre timmar för en mer empatisk arbetsgivare." En Yale-studie av nästan 15 000 anställda i flera olika branscher fann att ledare som var emotionellt intelligent var relaterat till ökad kreativitet och innovation hos medarbetarna.

Bristen på engagemang botas med emotionell kompetens

Ett av de största problemen företag står inför är bristen på anställdas engagemang. Enligt Gallup är mindre än en tredjedel av medarbetare engagerade på jobbet och flera av frågorna är relaterade till EQ kompetenser. Att känna att mina åsikter spelar roll och att man bryr sig om varandra som individer är grundläggande för engagemang. Vi är sociala varelser och uppgifter utförs med ett gott samarbete. Det är därför EQ är oumbärligt på arbetsplatsen då det adresserar grundläggande interpersonella och känslomässiga behov som alla har. Förmågan att notera vad som sker hos mig och andra, samt att kunna hantera känslor behövs för att prestera tillsammans.

Lär dig mer om EQ

Kandidata har utbildat i emotionell intelligens i över 20 år och har flera samarbetspartners och forskningsprojekt på området. De certifierar även coacher och ledare i verktyg för att kartlägga och utveckla EQ. För chefstillsättningar är EQ en särskilt avgörande faktor och instrumentet används i intervjuer.Ladda ner en sammanfattning om EQ här– Där hittar du även information om Certifiering i EQ-i2.0.

Nästa kurstillfälle: 26-27 oktober.

Unik rabattkod för HRnytts läsare: HRNEQ2023

ANMÄL DIG HÄR


Det här är Kandidata

Kandidata är specialister på tester, personbedömningar, ledarutveckling och utbildning. Verksamheten bygger på vetenskapligt bevisade teorier från Emotionell Intelligens, Neuroscience och Personlighet och data från Gallup för hur man når hållbar framgång hos individer och organisationer.