Fem HR-utmaningar 2023

Lästid : 2 min

Fem HR-utmaningar 2023

Mycket tyder på att 2023 kommer bli ett år med många makroekonomiska utmaningar. Genom att fokusera på det viktigaste, se över verksamheten och prioritera personalens välbefinnande, kan du säkerställa att ditt företag går stärkt genom denna turbulenta tid. Ross Seychell, Chief People Officer hos Personio, ger sin syn på fem av de största utmaningarna.

Fem stundande HR-utmaningar 2023 – så förbereder du dig

HR-utmaning 1: "Quiet Quitting" 

En stor utmaning som vi kommer fortsätta höra mycket om är "Quiet Quitting" eller "tyst nedtrappning", dvs när personalen bara gör det absolut minsta som deras arbete kräver. Detta kan vara ett tecken på att de saknar motivation och är missnöjda med sina arbetsuppgifter.

Ett sätt att hantera detta är genom samtal där vi verkligen lyssnar på de anställda och vad som gör dem missnöjda. Kanske kan en justering av arbetsbelastningen eller andra åtgärder som medger en bättre balans mellan arbete och privatliv vara en lösning.

HR-utmaning 2: Effektiviteten i verksamheten 

Företagets produktivitet samt individuella prestationer kommer att få större fokus nästa år. För att fortsätta kunna leva upp till målen måste vi undersöka möjliga förändringar som kan göras inom verksamheten.

Genom att löpande se över och justera verksamhetens prioriteringar och säkerställa att teamen är förberedda för nästa års utmaningar, kan du ligga steget före och se till att verksamheten även går starkt under 2023.

HR-utmaning 3: Anställa personal med rätt kompetens

Hur kan vi ska fortsätta ställa rätt krav i takt med att utbudet av tillgänglig kompetens förändras. I takt med att det ekonomiska läget förändras blir det viktigare att den personal som behövs faktiskt finns där.

För att undvika överflödig personal är det viktigt att du löpande ser över rekryteringsprocessen och säkerställer att ribban ligger på rätt nivå.

HR-utmaning 4: Personalutveckling

Eftersom det sannolikt inte kommer att finnas lika många möjligheter till befordran eller karriärutveckling för medarbetarna som vanligt blir det ännu viktigare att fokusera på deras utveckling. Säkerställ att de anställda känner att de utvecklas, finns det möjlighet att se över möjligheterna till personlig utveckling?

HR-utmaning 5: Automatisering och data

HR-arbetet kan göras smartare och effektivare med moderna verktyg och automatisering, och genom att du fokuserar på de mätvärden som faktiskt är viktiga för verksamheten.

Har du tillgång till den data du behöver för att verkligen "känna" din organisation och fatta välgrundade beslut? Se till att du har de insikter som krävs för att förstå de trender och förändringar som uppstår, och att du agerar därefter.