Har du en medarbetare som har ADHD?
Boktips

Lästid : 5 min

Har du en medarbetare som har ADHD?

ADHD är vanligt på våra arbetsplatser. Boken SMART ADDERA - ALLT OM ADHD ger fakta och verktyg för coaching. Boken hjälper också till att sprida kunskap för den som vill göra arbetsplatsen mer inkluderande och där alla får de bästa förutsättningarna att göra sitt jobb.

Bokens SMART ADDERA - Allt om ADHD med strategier och verktyg för coaching, är skriven av Åsa Palmkron Ragnar, specialistläkare i psykiatri och överläkare i region Skåne.

Bokrecension

Det är ungefär 100 år sedan man först började beskriva det vi nu kallar adhd-symptom.

Adhd är ärftligt och ärvs på samma sätt som kroppslängd.

Tillsammans med KBT-verktyg dvs kognitivt stöd för minne, planering och tidshantering är boken direkt användbar för den som själv har funktionsnedsättningen eller för den som står bredvid och behöver finnas som stöd och support. Åsas bok är skriven och utformad enligt adhd-strategins mindre delar, en grundprincip för den som har uppmärksamhetsproblem.

Texten förtydligar vilken betydelse adhd-personligheter hade på savannen där livet var otryggt på många sätt men även förutsägbart och ordnat. Hon kopplar det till dagens samhälle där vi i motsats är trygga men allt är oförutsägbart och där vi behöver skapa oss struktur för att hjärnan ska orka med all information. För den som har adhd behövs struktur, omväxling och strategier för att kompensera för att arbetsminnet ofta är begränsat. 


Många framgångsrika personer har adhd och hyperaktivitet 
gör att deras inre motor och energinivå är 
högre än genomsnittspersonens.


Att ställa frågor

Om du har någon i din arbetsgrupp med adhd behöver du ställa frågor som t.ex “Vad behöver du hjälp med?” Det kan handla om att komma i tid, förstå och minnas instruktioner eller att avgöra när en arbetsuppgift är klar. Du behöver kanske ge information i mindre delar. Ge både muntlig och skriftlig information eller visa praktiskt vad som ska göras. Upprepa och repetera. 

På savannen krävdes personligheter med impulsivitet för gruppens överlevnad där även energi, initiativförmåga och handlingskraft var viktig. Samtidigt kan impulsivitet ställa till det när det gäller motivation och relationer. Att vara lättdistraherad hade en överlevnadsfördel då det var viktigt att kunna skifta fokus från arbetsuppgift till fara. Något som på dagens arbetsplats är stressande och utmanande för den som lätt skiftar fokus istället för att behålla uppmärksamheten.
Personer med adhd har kortare uppmärksamhetsspann än andra. De kan inte hålla uppmärksamheten lika länge och blir snabbt distraherad av omgivningen eller sina egna tankar.
Vuxna med adhd är ständigt på språng, har svårt att koppla av och behöver hela tiden ny stimulans. Många framgångsrika personer har adhd och hyperaktivitet gör att deras inre motor och energinivå är högre än genomsnittspersonens. 
Baksidan kan vara sämre sömn, otålighet och en benägenhet att hamna i gräl oftare än andra. Fördelen med otålighet kan vara att snabbt byta strategi och därmed nå snabba resultat. 

Hur motiverar du någon med adhd?

När man har adhd så har man ett sämre utvecklat motivationssystem vilket gör att man behöver starkare stimulans för att känna motivation. Man blir snabbt uttråkad. Med ett sämre fungerande motivationssystem, sämre tillgång till dopamin så har man ett stark tendens att välja kortsiktiga belöningar framför långsiktiga.

Yrken som passar

I boken kan vi läsa när amerikanen Russel A Barkey, en av världens främsta adhd-forskare gjorde en lista över yrken som passar en person med adhd.  Han satte militär överst med motiveringen att soldatlivet ”garanterar en omfattande struktur och disciplin”. Som nummer två rankade han dörrförsäljare som ger rörelsefrihet, miljöombyte och möjlighet till social interaktion och att prata med människor. Säljare, mäklare, tandläkare, sjukgymnast och montör har även dom en struktur i arbetsbeskrivningen. Tandläkare har dessutom ofta en tandsköterska som hjälper till med ordning och struktur vilket är optimalt. Samtidigt behöver en adhd-person försöka att undvika stress då de är extra stresskänsliga. Många framgångsrika företagsledare har nått sina mål genom att vara den som bryter mot invanda strukturer och genom att använda sin energi på kreativt sätt. Men kom ihåg att entreprenörskap ofta kräver goda medhjälpare för att kunna blomstra. 

Coach eller arbetsterapeut?

Nästan alla med adhd behöver hjälp att strukturera, organisera och skapa rutiner. En medhjälpare, anhörig, coach, arbetsledare eller arbetsterapeut kan kartlägga styrkor och svårigheter. Uppmärksamheten och arbetsminnet försämras hos alla vid stress men det är extra problematiskt för personer med adhd. Stresshormonerna adrenalin och kortisol ställer till det. 
Då impulsiviteten kan vara påverkad  behöver en adhd-person ibland ”sova på saken”. Be personen tänka efter och återkomma om du har en kollega eller närstående som ska ta beslut.

I adhd-diagnosen ingår ofta en tidsblindhet. Man har svårt att få en känsla för hur lång en tidsrymd är. Det finns många tekniska hjälpmedel och ett vanligt timglas kan vara användbart. Ett annat tips kan vara att dela upp tiden i mindre delar. Som arbetsledare behöver du se till att arbetsuppgifter är konkreta, specifika och tidsbestämda. Samtidigt behöver de långsiktiga målen hållas aktuella genom att prata om dom.

Eftersom exekutiva funktioner fungerar sämre vid adhd kräver vardagliga uppgifter mer ansträngning för personer med adhd än för andra. Det ger en ökad risk för utmattning som är vanlig vid adhd. Utmattningssyndrom är en reaktion på långvarig stress och yttrar sig i form av både psykiska och fysiska syndrom. 

Hur urskiljer du då en adhd-person på arbetsplatsen eller i din närhet? 

I boken kan du läsa att minst 5 av följande symptom behöver finnas för att se vem som kan ha diagnosen.
Ouppmärksamhet, slarvfel, svårt att hålla uppmärksamhet, lyssnar inte på direkta tilltal, svårt med instruktioner, svårt att organisera uppgifter och aktiviteter, svårt med uthållighet, tappar bort saker,lättdistraherad eller glömsk.

Minst 5 av följande när det gäller hyperaktivitet och impulsivitet.

Svårt att vara stilla , lämnar plats man förväntas stanna på, rastlös, kan inte vara stilla och lugn, ofta på språng, i högvarv, pratar överdrivet mycket, kastar ur sig ett svar innan frågeställningen är klar, svårt att vänta på sin tur och avbryter eller inkräktar på andra.

Men även bristande tidsuppfattning, skjuter upp saker, tål inte att ha tråkigt, svårt att skilja på väsentligt och oväsentligt, stresskänslighet, otålighet och kort stubin.

Då adhd är vanligt förekommande på arbetsplatser och i vår närhet så är boken väl värd att läsa och ta in. Den känns angelägen och ger både en förståelse och konkreta verktyg att använda.

Susanna Malm,

Samtalsterapeut, skribent och kommunikatör. 

 

Av redaktionen på C&L Magasin

Följ oss på Instagram