Här har du HR-trenderna 2023

Lästid : 3 min

Här har du HR-trenderna 2023

Hur ska organisationer hantera den turbulens som väntar under 2023? Lena Backlund Marknads- & Kommunikationschef på SD Worx Sverige (Aditro), berättar för HRnytt om de trender hon ser under nästa år.

Flexibilitet blir ett nyckelord under 2023. Tack vare smidig HR kommer gränserna mellan olika avdelningar att försvinna. Organisationer funderar på hur olika kompetenser kan komplettera varandra på bästa sätt.

HR förändras med blixtens hastighet

Nya affärsmodeller, konsoliderade marknader, accelererad digitalisering och förändringar i samhället ökar behovet av flexibel HR explosionsartat. Trenderna handlar till stor del om interna förändringar av organisationer, som behöver bli mer flexibla och snabbfotade.

Här är beskrivningar av tekniklösningar, verktyg och trender som blir till nytta under 2023

Smidig HR ger flexibilitet 

Flexibilitet blir ett nyckelord under 2023. Tack vare smidig HR kommer gränserna mellan olika avdelningar att försvinna. Organisationer funderar på hur olika kompetenser kan komplettera varandra på bästa sätt. Interna marknadsplatser, eller kompetensplattformar, ser till att säkerställa optimal matchning mellan tillgänglig kompetens, intern och extern, och de behov som finns. Tekniklösningar som blir vanligare möjliggör en personlig kommunikation med medarbetare, med hjälp av personliga meddelanden. Två exempel är "glöm inte att bestämma när du vill ta semester" och "den här kursen verkar intressant för din del". Även individanpassat stöd för hybridarbete underlättas.

Snabbare digitalisering 

Större flexibilitet blir möjlig tack vare digitalisering av HR-funktioner. Pandemiutbrottet för knappt tre år sedan satte fart på digitaliseringen, men ännu saknas digital mognad i många organisationer. Det gäller definitivt för många HR-avdelningar, även om det finns digitala lösningar tillgängliga. Det är dags att lämna ett fragmenterat landskap bestående av olika HR-lösningar, och i stället anamma heltäckande lösningar i form av integrerade digitala system. Djupare och smartare integration är av yttersta vikt, och har potential för kostnadsbesparingar på mellanlång sikt.

Smarta inköp ger vassare balansräkning

Med rådande elpriser och inflation blir finansfrågor allt viktigare för organisationer, vilket gör att smarta inköp blir viktiga under 2023. Nu funderar många på nya hållbara strategier för inköp, efter de många framtvingade inköpsbesluten under pandemin. Det innebär ett ökat fokus på verktyg som ger de anställda stöd i arbetet på ett smart och integrerat sätt. Ett exempel är ett ökat intresse för att lägga ut den ofta komplexa löneadministrationen, så man kan prioritera kärnverksamheten i högre grad. Högre elpriser och inflation gör även att de anställdas ekonomiska trygghet blir viktigare. Det innebär ökade satsningar på kreativa lösningar för kompensation till anställda, till exempel större flexibilitet för hur lönen utformas.

 


Kompetensbristen kommer att
finnas kvar 2023


Anställda vill ha individanpassning, organisationer analyserar data

Kompetensbristen kommer att finnas kvar 2023. Det innebär att arbetsgivare behöver anstränga sig mer än någonsin för att attrahera personal. Folk har större valmöjligheter vad gäller jobb. De kan lägga större vikt vid saker som är viktiga för dem, både vad gäller arbetsvillkor och privatliv. Anställda förväntar sig att arbetsgivare lyssnar på vad de har att säga, till exempel angående flexibla arbetsvillkor, arbetstider, arbetsmiljö och möjligheter att arbeta deltid.

För att kunna motsvara de anställdas förväntningar behöver HR-personal analysera data, för att få insikter om vilken kompetens och vilka färdigheter som finns tillgängliga. Genom att kartlägga anställdas kompetens kan de bidra på bästa sätt och det ger stöd för deras utveckling och karriärplanering. Det ökar också motivationen och förbättrar samarbetet på en arbetsplats. Det är ingen lyx i det moderna arbetslivet, utan ett grundkrav när omständigheterna förändras. 

Organisationer kommer främst att ägna sig åt att bli mer agila och flexibla under 2023. Investeringar måste synas ur alla aspekter, vilket leder till ekonomisk trygghet både för organisationer och anställda. Det blir viktigt att digitalisera HR så att resultatet blir värdefullt för alla anställda samt att använda data för att få ut det mesta möjliga av de anställdas kompetenser. Att tänka utanför boxen krävs för att identifiera och dra nytta av möjligheter.