3 trendiga egenskaper hos framtidens ledare
PUBLICERAD 2021-05-06

3 trendiga egenskaper hos framtidens ledare

Det senaste året har arbetslivet förändrats mer än någonsin. Nya förutsättningar, en utbredd digitalisering och en värld som ständigt förändras kräver nya sätt att leda.

Här är 3 egenskaper och färdigheter som kommer vara uppskattade hos dig som chef i framtiden. 

1. IQ är bra, EQ ännu bättre

Som framtidens chef är det en stor fördel att vara bra på att bygga relationer. För att kunna hålla ihop sitt team och leda det mot nya mål, oavsett om det sker på distans eller på plats på kontoret, behövs god kommunikation och nya sätt att tänka. Chefer med EQ (Emotionell Intelligens), god social förmåga, lyhördhet och empati kommer fortsätta vara efterfrågade och ha större chans att bidra till en sund och lönsam företagskultur.

2. Hälsosam livsstil

Ny teknik skapar nya förutsättningar och både team och kompetensområden blir mer och mer komplexa och ställer allt högre krav på ledarskap. Att hantera frihet och lösare strukturer är något både chefer och medarbetare brottas med just nu, men för att kunna leda andra måste du först kunna leda dig själv. Att vara tillgänglig jämt fungerar sällan för någon, men med tydliga roller, konkreta krav och tid för vila och återhämtning blir arbetsmiljön hållbar och ni undviker stress, psykisk ohälsa och sömnsvårigheter – hos både medarbetarna och chefen själv. 

3. Hållbarhet i varje led

Det är inte bara livsstilen som ska vara hållbar i framtiden – klimat och miljöfrågor kommer fortsätta stå högt upp på agendan. Framtidens ledare bör därför ha stor förståelse för ämnet och inspirera andra att ta ansvar för klimatet och allas vår framtid. En bra ledare är även i framtiden klimatsmart, engagerar sig i miljö och integrerar miljömedvetenhet i hela företagskulturen.

 

Källa: Chef, Jusek, Modern Psykologi

Dela på Facebook : 3 trendiga egenskaper hos framtidens ledare
Dela på Twitter : 3 trendiga egenskaper hos framtidens ledare
Dela på Linkedin : 3 trendiga egenskaper hos framtidens ledare