7 frågor till en HR-chef

Lästid : 5 min

7 frågor till en HR-chef

Sofie Almqvist Gärtner är 34 år och People Director på Apotekgruppen. Hon ansvarar för att utveckla Apoteksgruppens framgång genom medarbetarna, med visionen att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare. Hon menar att den viktigaste ingrediensen för att bygga ett hållbart arbetsklimat är lyhördhet och ett öppet sinne för olikheter. Sofie delar också med sig av sina bästa tips.

Vad var ditt viktigaste fokus i början som ny HR-chef på Apoteksgruppen och hur förändrades det när pandemin kom?

2018 gick vi från att ha en affärsmodell i form av franchise och då närmare 200 franchisetagare, till att få två affärsmodeller med både 160 egenägda apotek och kedjedrift samt att vi står kvar i franchiseaffären med 40 franchisetagare. Med det kommer ett större och mer omfattande arbetsgivaransvar. Mitt fokus har därför varit att säkra att vi som arbetsgivaren har basen på plats. Det ska vara lätt att göra rätt, processer ska vara enkla och det ska vara lätt att få information om hur man ska göra. Tydlighet och transparens har varit vägvisare för mig i det arbetet.

När pandemin kom så slog det givetvis hårt speciellt mot våra fantastiska medarbetare på våra apotek vars vardag förändras från en dag till en annan. Vi fick då pausa en hel del av de initiativ som vi drev för att istället säkerställa att våra medarbetare fick så bra förutsättningar som möjligt.

Vilka har varit de största utmaningarna under pandemin?

Att säkra en så god arbetsmiljö som möjligt för våra medarbetare på våra apotek. Vi har ett viktigt samhällsansvar och våra medarbetare har spelat en viktig roll under denna pandemi. Vi är första länken i vårdkedjan och har under pandemin gjort vårt yttersta för att stötta och finnas där för alla våra kunder. För att göra det i en så speciell tid krävs givetvis att vi tar hand om våra medarbetare och att vi månar om varandra som kollegor. Även vi har givetvis drabbats av en högre frånvaro och alla våra medarbetare har varje dag gjort sitt bästa för att finnas där för kunderna. Som arbetsgivare har vi fokuserat på att ta kloka avvägda beslut och säkerställa att vi följer de lagkrav och riktlinjer som skiftat under denna tid.

Vilka av de HR-satsningar ni gjort fram till idag skulle du vilja lyfta fram?

Tillsammans med mitt team på Apoteksgruppen har vi gjort fantastiska satsningar och det är ju alla delar som gör helheten, men om jag skulle lyfta fram tre saker så är det:

  1. Insourcing av lön och rekrytering

Att ha alla HR-processer inhouse skapar förutsättningar för att bygga en helhet där allt hänger ihop och där det är lätt att göra rätt. Genom att ha alla delar av HR-arbetet inhouse har vi kunnat bygga ihop processer, skala av och effektivisera vårt arbete så att vi och alla medarbetare kan lägga sin tid där den behövs som mest.

  1. Omställning till digital träning

Vi ställde snabbt om till digital träning och har lyckats skapa bra digitala forum för alla medarbetare där vi fokuserar på att väva in praktiska moment ute i verksamheten under utbildningsdagen för att sedan återansluta och tillsammans reflektera för att förstärka lärandet.

  1. Sluta med traditionella medarbetarsamtal

Vi tror på och vill uppmuntra en tät och regelbunden dialog mellan ledare och medarbetare och har därför vart att helt slopa de traditionella årliga långa medarbetarsamtalen och istället implementerat kortare och mer återkommande dialoger under året.

Varför valde du att sluta med de traditionella medarbetarsamtalen för att gå över till kortare och oftare?

Vi vill uppmuntra en tät och utvecklande dialog och tror att det främjas av mer regelbundna dialoger snarare än årliga långa samtal. Vi vill främja våra medarbetares utveckling och är övertygade om att det görs bäst genom en regelbunden dialog.

Vad är självledarskap enligt dig?

För mig handlar det om att medvetet och fokuserat kontrollera sina egna beteenden och på så vis leda och utveckla sig själv. För att kunna göra det måste man som medarbetare först ha koll på sina egna styrkor och utvecklingsområden och sen arbeta med konkreta verktyg för att ta steg framåt i sin egen utvecklingsresa.

Vilka framtidsspaningar bör HR-chefer ha koll på?

Vill lyfta fram två saker som jag funderat på för att låta vår profession utvecklas och dra lärdom av dessa tider:

  1. Det senaste året har varit utmanande för alla som arbetar inom HR om än på olika vis. Det jag tror kopplat till det som vi som profession kan ägna mer tid åt, är att förbereda de organisationer vi arbetar i på föränderliga tider och tvära kast genom att stärka förmågan att prioritera om och skifta fokus. Förmågor som ofta tillskrivs ledare eller som ledare tränas på men som jag tror att vi måste ge fler medarbetare verktyg för att hantera. Vi har tränat på det under mer än ett års tid nu men jag tror att vi som profession har mer att göra på detta område för att hjälpa till att skapa än mer förberedelse för flexibilitet och förändring.
  2. Den andra delen handlar om hur vi ser på och arbetar med talanger i kombination med att bygga starka team som jag tror är viktigare än någonsin. Jag tror att vi måste vidga talangperspektivet till att omfatta mer än ledare och i större utsträckning låta det omfatta fler professioner och även team. Framgångsrika team är även talangfulla team och kan man vidga perspektiv på hur man som organisation bygger sina talangprogram så tror jag att man är mer förberedd inför föränderliga tider.
Dina bästa tips för att bygga framgångsrika team?

Att bygga starka team börjar alltid med dig själv. Att utveckla så väl dig själv som ditt team. Det handlar inte om att bli någon annan utan snarare att förstärka och utveckla dig själv – för vi är som bäst när vi är oss själva, både du och teamet.

  1. Fundera över vem du vill vara som ledare genom att ställa dig själv frågan - hur vill jag upplevas?
  2. Prata med ditt team om förväntningar - vad förväntar ni er av mig och vad kan jag förvänta mig av er?
  3. Kom närmare genom att våga visa dig sårbar och dela med dig av dig själv, exempelvis om vad som har format dig som individ och ledare!
  4. Skratta mycket tillsammans – glada team är starka tillsammans i med och motgång!
  5. Våga gå utanför din comfort zone och visa att det är går bra att göra fel ibland – vi utvecklas tillsammans varje dag!

Ensam är inte stark - desto starkare team du bygger desto mer kommer du utvecklas som person och ledare. Glöm inte att ta hjälp av ditt nätverk, sträck ut en hand och hjälp en kollega när det behövs för det är när vi arbetar tillsammans som vi blir som starkast.


Sommarläsning 

I sommar bjuder vi dig som läser HRnytt på fri läsning av Chef & Ledare Magasin. Nedan kan du ladda ner ditt magasin.

Ur magasinet:
Svante Gabrán berättar om resan med skönhetsvarumärket Xlash som blev en retailsuccé. Linus Jonkman går på djupet om vad som format honom i livet och reder ut begreppen introvert och extrovert ledarskap. Han ger oss en insikt i fördelarna med det introverta ledarskapet. I magasinet hittar du också krönika, forskning och trender. 

Trevlig sommarläsning!

 

Ladda ner din sommarläsning här

Chef & Ledare Magasin