8 av 10 chefer har förändrat sin ledarstil
PUBLICERAD 2021-04-06

8 av 10 chefer har förändrat sin ledarstil

För ganska precis ett år sedan gick stora delar av Sveriges arbetsföra befolkning hem från kontoret för att börja jobba på distans - kanske den största förändringen på arbetsmarknaden på flera decennier. Nu uppger så många som åtta av tio svenska chefer att pandemin har förändrat deras sätt att leda.

LinkedIn har genomfört en ny undersökning för att öka förståelsen för svenska ledares verksamhets- och affärsprioriteringar. Året som gått har inneburit en hel del utmaningar och chefer listar osäkerheten kring framtiden i deras bransch som den främsta.

Det senaste året har varit tufft för många och utmaningarna med att leda i en osäker tid fortsätter. Företag arbetar fortfarande med att anpassa verksamheten och utvärdera sina affärsprioriteringar, medan nästan en fjärdedel av svenska chefer uppger att de behövt fatta några av de svåraste besluten i deras karriär.

På frågan om framtiden svarar sju av tio ledare att de förbereder sig på en tuff tid framöver. Därför ligger nu deras fokus på att spara pengar och koncentrera sig på nuvarande kunder de kommande sex månaderna. Men undersökningen visar också att pandemin betonat deras behov av mer långsiktiga åtgärder som effektivare affärsrutiner, en högre motståndskraft och ökad flexibilitet inom företaget. 


Flera stora företag har den senaste tiden meddelat att deras anställda får jobba varifrån de vill i framtiden.


Resultaten från undersökningen visar att chefer har ändrat sin uppfattning om distansarbete och uppemot en tredjedel anger att det senaste året har bevisat att deras anställda kan arbeta produktivt även hemifrån. En fjärdedel säger att överdrivna förväntningar på kontorsnärvaro försvunnit och fyra av tio anger också att de behöver erbjuda en bättre flexibilitet kring hur, var och när arbetet utförs. Samtidigt har flera stora företag den senaste tiden meddelat att deras anställda får jobba varifrån de vill i framtiden.

Omställningen till följd av pandemin har inneburit helt nya förutsättningar för svenska chefer. Deras erfarenheter från året som gått visar en bild av både utmaningar och möjligheter.

Mest utmanade har enligt svenska chefer varit:

  1. Osäkerhet kring framtiden i min bransch
  2. Sprida positivitet och energi inom organisationen trots en skeptisk syn på framtiden
  3. Work/life balance har blivit sämre och jag har behövt jobba mer
  4. Jag har behövt fatta några av de svåraste besluten i min karriär gällande företagets framtid
  5. Det har varit svårt att leda på distans 

Men många chefer säger också att det senaste året har gett dem tid till eftertanke, exempelvis säger närmare en tredjedel att de fått möjlighet att reflektera över sin ledarstil. Lika många uppger att de kommunicerat mer än någonsin med sina anställda för att skapa en känsla av gemenskap, och som ett resultat av det säger också en fjärdedel att de har byggt närmare relationer med sina anställda.

– I en situation som saknar motstycke i modern tid är det naturligt att ställas inför nya utmaningar och att behöva anpassa sin ledarstil. Jag kan själv känna igen mig i de här resultaten - särskilt när det gäller kommunikation och närmare band med team och kollegor. Med virtuella möten som äger rum från vardagsrum, sovrum och köksbord har vi fått en ganska unik inblick i varandras liv och det skapar sammanhållning. Osäkerheten har varit enormt utmanande, men det finns också en känsla av att vi alla är i den här situationen tillsammans - kanske är det här början på en omvärdering av vad som krävs hos en ledare, säger Lisa Gunnarsson, Nordenchef på LinkedIn.

Även på själva plattformen har LinkedIn noterat en förändring. 
– Vi har sett flera spännande diskussioner om det förändrade ledarskapet efter Corona. Många chefer har delat med sig av nya utmaningar som de möter i sin vardag och kommit med förslag på hur man bäst tar hand som sina anställda på distans, avslutar Lisa Gunnarsson.

Metod 

Undersökningen utfördes av United Minds på uppdrag av LinkedIn och datan har hämtats med stöd från undersökningsleverantören CINT. Datainsamlingen genomfördes mellan 16 – 18 februari 2021 via webbpaneler i Sverige. Den distribuerades till svenska ledare inom företag med 500 eller fler anställda. Ledare definierades som någon som ”har personalansvar och är den eller en del av en grupp, som beslutar om företagets strategi”.  Antalet respondenter uppgick till 100 personer.

Om LinkedIn

LinkedIn sammanför världens yrkesverksamma. LinkedIn har fler än 740 miljoner medlemmar globalt.

Dela på Facebook : 8 av 10 chefer har förändrat sin ledarstil
Dela på Twitter : 8 av 10 chefer har förändrat sin ledarstil
Dela på Linkedin : 8 av 10 chefer har förändrat sin ledarstil