Förändrade krav i spåren av pandemin
PUBLICERAD 2021-06-28

Förändrade krav i spåren av pandemin

Här är kompetenserna som efterfrågas mest av svenska chefer. Corona har inneburit den kanske största förändringen på arbetsmarknaden under flera decennier, när omkring en tredjedel av Sveriges arbetsföra befolkning från ena dagen till den andra började jobba på distans. Men med nya förutsättningar kommer också nya krav.

I en ny undersökning har LinkedIn frågat svenska chefer vilka kompetenser deras medarbetare behöver i spåren av pandemin.

 • Samarbetsförmåga står högst i kurs när cheferna får efterlysa egenskaper, med anpassningsförmåga och självgående strax efter
 • Teknisk kompetens inom AI, molntjänster och UX fortfarande efterfrågat bland svenska chefer
 • Kvinnliga chefer efterfrågar i högre utsträckning anpassningsförmåga, medan manliga chefer efterfrågar övertalningsförmåga
 • Åtta av tio chefer uppger att pandemin har fått bestående effekter på deras ledarskap 

På en arbetsmarknad som rör sig snabbare från år till år krävs det en ständig anpassningsförmåga för att hänga med. Att bättra på sina tekniska färdigheter genom vidareutbildning och omskolning blir alltmer vanligt. Men i kölvattnet av pandemin behöver vi kanske också omvärdera våra “mjuka” kompetenser.  

I en ny undersökning har LinkedIn frågat svenska chefer om vilka egenskaper de efterfrågar hos sina anställda i spåren av pandemin. 

De mest efterfrågade mjuka kompetenserna var:

 1. Samarbetsförmåga
 2. Anpassningsförmåga
 3. Självgående
 4. Emotionell intelligens (EQ)
 5. Kreativitet
 6. Övertalningsförmåga 

Undersökningen visar också att det finns en stor skillnad mellan kvinnliga och manliga chefer. Kvinnor efterfrågar i mycket högre grad samarbetsförmåga, anpassningsförmåga och självgående medarbetare, medan män efterfrågar medarbetare med övertalningsförmåga. 

– Det framgår tydligt i vår undersökning att det inte bara är personalen som behöver anpassa sig. Åtta av tio chefer uppger att pandemin har haft en bestående påverkan på deras ledarskap. Vi ser exempelvis hur cheferna lyfter ett ökat behov av kommunikation med de anställda och att de i större utsträckning behövt vara deltagande och visa empati för medarbetarna, säger Jean Hedayat, Sverigechef på LinkedIn.

Idag har det till skillnad från ett år sedan blivit en självklarhet att ha koll på Teams och andra virtuella samarbetsverktyg. Dessa nya förutsättningar som vi jobbar under har förändrat synen på efterfrågade egenskaper hos de anställda, men också vilken teknisk kompetens de har, där bland annat färdigheter inom molntjänster och AI lyfts fram. Likaså kundrelaterade färdigheter som problemlösning och att bygga samförstånd, samt data och analys.

De mest efterfrågade hårda/tekniska kompetenserna var:

 1. Teknisk kompetens inom molntjänster, AI och UX
 2. Serviceförmåga, problemlösning
 3. Kompetens inom data och analys
 4. Kompetens inom affärsanalys och att hantera personal
 5. Marknadsföring, sociala medier och videoproduktion 

- Pandemin har förändrat sättet vi arbetar då fler förlitar sig på digitala lösningar för att samarbeta med kollegor och komma i kontakt med kunder. Det har resulterat i att mjuka kompetenser, som anpassningsförmåga och kommunikation, blivit allt viktigare för arbetsgivarna. Likaså har efterfrågan på tekniska eller “hårda” kompetenser som AI, UX, marknadsföring- och sociala mediekunskaper ökat i samband med att företagen har accelererat sin digitala omställning. Effekten förstärks också av att många trappar upp sin digitala närvaro för att hitta nya sätt att nå ut till kunder. Det kommer utan tvekan att vara spännande att se vilka som drar nytta av utvecklingen de kommande åren och vänder det till sin fördel, säger Jean Hedayat, Sverigechef på LinkedIn. 

 

Källa: LinkedIn


Metod

Undersökningen utfördes av United Minds på uppdrag av LinkedIn och datan har hämtats med stöd från undersökningsleverantören CINT. Datainsamlingen genomfördes mellan 16 – 18 februari 2021 via webbpaneler i Sverige. Den distribuerades till svenska ledare inom företag med 500 eller fler anställda.  Ledare definierades som någon som ”har personalansvar och är den eller en del av en grupp, som beslutar om företagets strategi”. 


Sommarläsning

I sommar bjuder vi dig som läser HRnytt på fri läsning av Chef & Ledare Magasin. Nedan kan du ladda ner ditt magasin.

Ur magasinet:
Svante Gabrán berättar om resan med skönhetsvarumärket Xlash som blev en retailsuccé. Linus Jonkman går på djupet om vad som format honom i livet och reder ut begreppen introvert och extrovert ledarskap. Han ger oss en insikt i fördelarna med det introverta ledarskapet. I magasinet hittar du också krönika, forskning och trender. 

Trevlig sommarläsning!

 

Ladda när filen

Chef & Ledare Magasin

Dela på Facebook : Förändrade krav i spåren av pandemin
Dela på Twitter : Förändrade krav i spåren av pandemin
Dela på Linkedin : Förändrade krav i spåren av pandemin