Företagsledare är inställda på kostnadsbesparingar
PUBLICERAD 20/10/2022
Lästid ca 2 min

Företagsledare är inställda på kostnadsbesparingar

Enligt en ny undersökning säger tre av fyra VD:ar och CFO:er att omvärldsläget påverkar deras investerings- och tillväxtplaner under de kommande 12 månaderna. June Melgaard Jensen, vd, Azets kommenterar undersökningen.

Undersökningen visar att nuvarande världsekonomi och oro för lågkonjunktur har inverkan på svenska företags prioriteringar framöver. Tre av fyra VD:ar och CFO:er säger att omvärldsläget påverkar deras investerings- och tillväxtplaner under de kommande 12 månaderna, varav 32 procent tror att planerna påverkas i hög- eller mycket hög grad. 62 procent är också inställda på att genomföra kostnadsbesparande åtgärder i närtid.

Kan du berätta om varför ni gjort undersökningen?

Vi genomför regelbundet undersökningar bland företag i Sverige för att förstå vilken verklighet våra kunder lever i och vilka utmaningar de tampas med.

Vilka slutsatser drar du själv från undersökningen?

Vi märker att företagen tycker att framtiden är oviss och de känner oro, speciellt de mindre och medelstora bolagen påverkas av omvärldsläget och planerar kostnadsbesparingar.

Vad tycker du är de mest intressanta slutsatserna från undersökningen?

Att de större bolagen än så länge inte känner sig påverkade av en annalkande lågkonjunktur. Företagsledare på bolag med över 75 miljoner i omsättning uppger i hög utsträckning att den nuvarande världsekonomin inte har någon inverkan på deras tillväxtplaner framöver.

Ser du några utmaningar inför framtiden kopplat till resultatet?

Det är utmanande för många företag att fatta beslut om större investeringar och även att lägga nästa års budget i en tid då de måste förhålla sig till många osäkerhetsfaktorer i omvärlden. Oron och ovissheten i sig själv kan göra att tillväxttakten slås av när riskbenägenheten minskar. Undersökningen visar att många företag planerar för kostnadsbesparingar och minskad tillväxttakt, vilket är en utmaning både för företagen och för vårt lands ekonomi.

Av: Annika Hegardt


Om undersökningen

Origo Group har på uppdrag av Azets genomfört telefonintervjuer med 75 VD:ar och 105 ekonomichefer på svenska företag med över 50 anställda.