Kvinnor mest rustade för distansledarskap
PUBLICERAD 2021-03-30

Kvinnor mest rustade för distansledarskap

Det har nu gått ett år sedan de första rekommendationerna om distansarbete. I en ny rapport kartlägger chefsrekryteringsbolaget Wes hur ledare upplevt den blixtsnabba transformation av arbetssätt som pandemin inneburit.

Resultaten pekar bland annat på att kvinnor klarat distansledarskap bättre än män och att mångfald i organisationen verkar stärka förmågan att hantera samhällskriser.

I dagsläget arbetar chefer i genomsnitt 3,65 dagar i veckan på distans, en markant ökning från 1,1 dagar före pandemin. De tillfrågade cheferna i undersökningen upplever att man genom distansarbete förlorar en social och levande arbetskultur, innovation och kreativitet samt att det blir svårare att upptäcka när medarbetare mår dåligt.

Vinsten däremot är större balans mellan arbete och privatliv, tid för viktiga arbetsuppgifter samt att man upprätthåller en balanserad möteskultur. Det är betydligt fler kvinnor än män som ser fördelarna med distansledarskap, samt fler män än kvinnor som pekar på nackdelarna, vilket tyder på att kvinnor är bättre rustade för att leda på distans.

En chef som redan innan pandemin förespråkade distansarbete är Hélène Barnekow, vd för Microsoft Sverige.

- Microsoft har sedan 2012 arbetat med det vi kallar Det Nya Arbetslivet, att arbete inte är en plats man går till utan något man gör. Självklart ställer pandemin distansarbetet på sin spets. Det ställer nya krav på ledare att bygga sammanhållning i teamet och empati i ledarskapet blir ännu viktigare. Samtidigt ser vi att distansarbetet inte påverkar medarbetarnas produktivitet negativt, snarare tvärtom. Jag tror att det hybrida arbetssättet är här för att stanna och att kontoret blir ett viktigt nav för innovation och kulturbyggande, säger Hélène Barnekow, vd på Microsoft Sverige.

Hög tro på att man klarat omställningen bra

Hela 85 procent av svenska chefer anser att de varit duktiga på att ställa om fort och anpassa sig till de nya förutsättningarna. Organisationer som arbetar proaktivt med mångfald har i regel en större tro på att de klarat omställningen bra och att krisen stärkt organisationen på lång sikt jämfört med organisationer som inte gör det.

- Rapporten visar att kvinnor briljerar i distansledarskap, vilket kan bero på att kvinnor har en ledarstil som lämpar sig bra på distans och att de värdesätter balans mellan arbete och privatliv högre än män, säger Liv Gorosch, vd på Wes.

Topp 10 egenskaperna för ett bra distansledarskap enligt cheferna själva:

  1. Strukturerad/genomtänkt
  2. Rak i kommunikationen
  3. Lyhörd
  4. Coachande
  5. Inspirerande/peppande
  6. Stöttande/empatisk
  7. Resultatorienterad
  8. Förtroendeingivande
  9. Uppmuntrande
  10. Uppgiftsorienterad

Om rapporten Wes Insights 2021

Rapporten kartlägger hur svenska ledare ser på framtidens arbetsliv och har i år ett särskilt extra stort fokus på hur pandemin påverkat arbetet på företag och organisationer. 700 chefer och ledare inom svenskt näringsliv och offentlig sektor har deltagit i undersökningen genomförd av analysbolaget Rasmussen Analys i november 2020.

Ladda ner PDF

Ladda ner och läs rapporten i sin helhet

Dela på Facebook : Kvinnor mest rustade för distansledarskap
Dela på Twitter : Kvinnor mest rustade för distansledarskap
Dela på Linkedin : Kvinnor mest rustade för distansledarskap