Så får du rätt ledarskap vid lågkonjunktur
Krönika

Lästid : 3 min

Så får du rätt ledarskap vid lågkonjunktur

SCB´s senaste rapport visar att Sverige har en inflationstakt på 9,7 %. Ett läge som sannolikt kommer ställa oss inför en lågkonjunktur vid årsskiftet. Många verksamheter kommer behöva göra omställningar för att klara sig. Om ledare inte gör dessa förändringar på ett bra sätt kan de leda till missnöje och konflikter, vilket riskerar att komplicera eller fördröja planerade förändringar.

Vi lever just nu i ett pressat ekonomiskt läge. Riksbankens mål om att hålla landets inflation på 2% är spräckt sedan länge. I augusti uppmättes en inflationstakt på 9 % - det högsta på över 30 år. Nu har siffrorna ökat ytterligare och inflationstakten är uppe på hela 9,7%. Det ekonomiska läget kan komma att leda oss in i en lågkonjunktur vid årsskiftet.


En lågkonjunktur är en förändring — som kan leda till  kostsamma konflikter om den inte hanteras på rätt sätt


En lågkonjunktur kräver ofta att verksamheter ställer om för att klara sig. Men precis som i alla förändringar krävs det att någon leder den. Slarvar man med ledarskapet i en förändringsprocess löper man risk för missnöje hos medarbetarna, som kan bli grund för konflikter. Organisationen riskerar att dra på sig onödiga kostnader och att förändringsarbetet inte kan genomföras i den takt man har avsett.

Tre viktiga saker

Med det sagt finns det tre viktiga saker för ledare att tänka på för att leda medarbetare genom förändringen utan kostsamma och destruktiva konflikter.

Förändring kan innebära förluster

Förändringar öppnar givetvis upp för nya möjligheter, men ansvarig ledare behöver vara medveten om att det även kan innebära förluster för medarbetarna. Det kan handla om en position, mandat, förmåner eller ekonomiska möjligheter. Ledare behöver stanna upp tillsammans med sina medarbetare, påtala och bekräfta förlusterna samt beklaga sorgen kring dem. Gör man inte det kan det gro ett missnöje som leder till motstånd hos personalen. 

Förändring kräver kontinuerliga prognoser

Kom ihåg att det är viktigt att ha regelbundna avstämningar med medarbetarna. Möten där man påtalar prognosen för var i processen man befinner sig och vad som händer härnäst. Detta är avgörande för att alla ska känna sig delaktiga i processen, och ett sätt för ledaren att fånga upp hur medarbetarna mår. Bristande transparens och löpande kommunikation skapar utrymme för fantasier. Det bygger en oro i verksamheten som riskerar att underminera ledarskapet.

Innan förändring behövs ett avslut

Innan förändringen kan genomföras behöver man göra ett avslut för det som varit innan det nya kan träda in. Det går inte att lägga det gamla bakom sig genom att blinka. Ledare behöver aktivt samla sina medarbetare för en gravöl och tacka dem för det som varit. Det är i ledarskapets roll att hedra och begrava det arbete som gjorts fram tills nu. Inte förrän man gjort detta kan man gå vidare till det nya, och missar man det finns det risk att medarbetare är kvar i det gamla och inte släpper taget. De kan känna att de inte har blivit uppskattade eller uppmärksammade och att all energi de lagt ner varit förgäves.

Ledare behöver skapa förutsättningar för goda förändringar i sina verksamheter. De behöver hantera det som är mödosamt längs med vägen och ha en beredskap för att det kan uppstå konflikter på arbetsplatsen. Om skavet uppstår, ta tag i eventuella konflikter tidigt. Varje konflikt berättar något och konflikter under en förändringsprocess berättar ofta var det finns glapp i verksamheten. Det är en viktig information som varje ledare behöver ta till vara. Har konflikten eskalerat kan ledare ta hjälp av extern kompetens, för att hålla nere kostnaderna och bädda för en bra framfart genom krisen!   

Av: Tamara Maskovic Wängborg, Medlingscentrum, specialist på konflikthantering.