Trender i organisationsutveckling
PUBLICERAD 2021-05-04

Trender i organisationsutveckling

Pandemiåret har brutalt satt fokus på behovet av att ställa om verksamheter och företag, något som var viktigt även tidigare, men som nu har blivit uppenbart för de flesta. När samhällen nu öppnas upp succesivt är det rätt tid att agera för att anpassa ditt företag eller organisation för det ”nya normala”.

Under fyra dagar i mars höll ATD, Association för Talent Development, en virtuell konferens inriktad på trender inom organisationsutvecklingsområdet med förslag på vilka åtgärder som nu krävs. 

Re-skilling och EX

Eftersom många företag nu kommer att ha förändrade behov av kompetens, kommer det att bli mycket viktigt att ha bra introduktionsprogram för nyanställda. Annee Bayeux, Chief Learning Strategist på EdCast, tipsade om behovet av EX Employee Experience för att minska risken för att nyrekryterad och nödvändig kompetens ”vänder i dörren”.

För befintliga medarbetare är det däremot mer viktigt att erbjuda möjligheter till att komplettera och fördjupa kompetensen. Det är en stor utmaning i ”re-skilling” av personal och exempel på nya yrkestitlar som kommer att behövas finnas: Performance Consultants, Experience Engineers, Curators & Influencers, och Performance Detectives.

Det hybrida kontoret

Den hybrida arbetsplatsen kräver en mer noggrann kommunikationsplan. I det fysiska kontoret har du ju olika rum för olika ändamål: individuella arbetsplatser, mötesrum, pentry, gemensamma arbetsutrymmen. Chris Coladonato, CPTD på Farmers Insurance, menar att i den virtuella världen tjänar man på att ha motsvarande struktur.

Du kan ge var och en möjlighet att ”stänga dörren” för att kunna arbeta ostört. Ni kan bestämma er för gemensam fika på bestämda tider, ta initiativ för att träffas på AW, eller bara för att ta en paus och hänga med varandra på Slack. Sätt upp speciella mötesrum för gemensamma arbetsuppgifter. Vissa medarbetare kan ha glädje av att bara vara uppkopplad med andra, att arbeta parallellt med Teams eller Zoom-kanalen öppen.

Han underströk även vikten att ta fram gemensamma regler och överenskommelser, till exempel vilka kommunikationskanaler som ska användas. Kanske olika för skilda syften? Vilka verktyg vi använder för samarbete och att dela dokument och arbetsmaterial. Och vilka mötesregler och vilken mötesetikett som ska gälla. Det handlar inte bara om business. Våga vara lite personlig, lyssna på dina medarbetare, koppla av tillsammans.

Bryt det själlösa görandet

Crystal Kadakia, vd på Learning Cluster Design, pekade på behovet av att bryta kulturen av själlöst görande. Hon menar att många felaktigt lagt sig till med improduktiva arbetsrutiner när de arbetar hemifrån. Det handlar om att varje arbetsdag är helt inbokad och uppstrukturerad. Möten, epost, chats, privata sysslor. Allt finns schemalagt, och allt sker ”back-to-back” utan tid för reflektion och kreativitet. Dessa kontrollsystem som finns är tecken på bristande tillit som leder till lägre produktivitet.

Hon uppmanar till att jobba för att minimera strukturer, och låta det kreativa i ditt och dina medarbetares arbete få mer fritt spelrum. En större grad av självstyrning leder fokus tillbaka till strategi och resultat. Ledare behöver lära sig att sluta bygga dessa överkontrollerade system, och istället stötta självstyrande kulturer för såväl individer som team. Det bryter det meningslösa görandets förbannelse.

Återskapa trygghet

Det är mycket som oroar människor just nu och det påverkar deras välbefinnande och möjligheter att göra bra arbetsinsatser. Allyson McElwain, Director D&L på Telus, lyfte behovet av psykologisk trygghet. Trygghet behöver finnas på många områden: fysisk, psykisk, social, ekonomisk och arbetsmiljö. Den globala pandemin har skadat känslan av trygghet hos många av medarbetarna, och som ledare behöver du nu göra vad du kan för att återskapa den.

När dina medarbetare känner sig psykologiskt trygga, så gynnar det innovation, mångfald i tänkandet, ”growth mindset” och graden av engagemang i jobbet. Du åstadkommer detta genom att tydligt kommunicera syfte och meningsfullhet, ha en öppen kommunikation, visa dig empatisk, sårbar och ödmjuk.

Framtidsberedskap

Wagner Denuzzo, Head of Capabilities for Future Work på Prudential Financial, menar att nyckeln till att bygga framtidsberedda organisationer handlar om att se sin organisation som ett adaptivt system, som hela tiden behöver förändras. För att klara det behöver vi skapa organisationer som har en inkluderande, lärande kultur som ger människor frihet att släppa loss sin potential mot de gemensamma syftena och målen.

Det gånga året har fått många att vakna upp och inse att de kommande åren inte kommer att vara lika något vi tidigare upplevt. Ju snabbare du själv, dina kollegor och medarbetare sätter fart med att nyorientera verksamheten, desto bättre. Våren 2021 är en synnerligen bra tidpunkt för att bygga om organisationerna och göra dem bättre anpassade till den nya verkligheten.

Rapport från OrgDev-konferensen,
av Anders Kinding, ledarskapskonsult och författare

 


ATD Association for Talent Development är världens största medlemsförening för kompetensutveckling i företag och har 33 000 medlemmar i 130 länder.


 

Dela på Facebook : Trender i organisationsutveckling
Dela på Twitter : Trender i organisationsutveckling
Dela på Linkedin : Trender i organisationsutveckling