Trendskifte för självstyrt lärande
PUBLICERAD 2021-06-04

Trendskifte för självstyrt lärande

Ny statistik från Cornerstone OnDemand visar att självstyrt lärande online ökade mycket snabbt under början av 2020, upp till en nivå sex gånger högre än normalt. Medan siffran gått ned något i Europa, ligger den kvar på samma höga nivån i Norden även under första kvartalet 2021.

Ny data visar att pandemin ökat medarbetarnas aptit för lärande på jobbet. Samtidigt har fysisk distansering ändrat kraven på organisationer. De förväntas nu erbjuda rätt miljö och passande kurser och innehåll för självstyrt lärande på nätet.

Statistik från Cornerstone OnDemand visar att självstyrt lärande på nätet ökade sexfaldigt inom EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) när pandemin först slog till i början av 2020. Sedan dess har nivån gått ned något, men den ligger fortfarande tre gånger högre än innan pandemin. Ett bevis på medarbetares intresse för och behov av att anpassa och utöka sin kompetens.

Tydligt fokus på stresshantering och hur man bäst lyckas med distansarbete

– Utmaningarna är absolut inte över. Vi försöker alla hitta rätt i en ny verklighet där många verksamheter satsar på hybridmodeller för arbetsplatsen och där det fortfarande är osäkert vad som händer härnäst. Organisationer måste därför erbjuda resurser och innehåll som hjälper medarbetare utveckla sin kompetens, uthållighet och som förbereder dem inför framtiden.

Så vilka kurser väljer medarbetare? Den svenska statistiken visar på ett tydligt fokus på stresshantering och hur man bäst lyckas med distansarbete.

Fem av de sju mest efterfrågade kurserna i Sverige sedan starten av 2020 handlar om mental hälsa och stress, betydligt fler än i övriga Europa. Mest populär i Sverige var kursen ”Take care of your mental health at work”  följt av “Effective communication for remote teams” och “How virtual coffee can help build culture”. Samtidigt är den kurs som just nu trendar i Sverige ”Discover activities that can help you grow”, vilket kan tyda på att fler ser en ljusning inför framtiden och är redo att ta sig an nya utmaningar.

– Det är inte bara sätten vi lär oss som ändrats under pandemin. Vad vi vill lära oss ändras också konstant och varje organisation och medarbetare har unika behov och utmaningar. För att både arbetsgivare och medarbetare ska kunna utvecklas positivt, måste därför medarbetare få tillgång till anpassat och relevant innehåll som svarar mot de nya krav som hela tiden uppstår, i det ögonblick de efterfrågar det.

Av: Stefan Robsén

Nordiskt ansvarig på Cornerstone OnDemand.

Dela på Facebook : Trendskifte för självstyrt lärande
Dela på Twitter : Trendskifte för självstyrt lärande
Dela på Linkedin : Trendskifte för självstyrt lärande