5 frågor att ställa dig när du väljer test vid rekrytering

Lästid : 2 min

5 frågor att ställa dig när du väljer test vid rekrytering

Ett arbetspsykologiskt test gör beslutet lättare och blir ett bra underlag i rekryteringsprocessen, men även vid onboarding, personlig utveckling eller kompetensvärdering i en omorganisation. Det hjälper dig att välja ut kandidater som passar i både rollen och företaget. Här är fem frågor som kan vara bra att ställa sig när du väljer test:

Varför ett personlighetstest?

De flesta HR-avdelningar vet hur missvisande det kan bli att googla den arbetssökande eller kika runt på sociala medier. Dels för att den officiella bilden kanske inte stämmer helt med hur personen är, men för mycket information ökar också risken till diskrimination och subjektiva värderingar. Ett test är en objektiv personbedömning som kan användas för att ge dig en fördjupad bild av kandidaterna och hur de kommer fungera i ett samarbete. 

Vilken typ av test?

Personlighetstest, begåvningstest eller kanske screeningtest? Det finns en uppsjö av test beroende på kategori – bara inom personlighetstest kan du bland annat välja mellan, OPQ, Neo-PI-R, Shapes, MPA, MAP, Papi eller HAS. Oavsett vilket du väljer, se till att det är utformat för den svenska arbetsmarknaden. De flesta test bygger på femfaktorsmodellen som mäter öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, tillmötesgående och förmåga att hantera obehagliga känslor. Vill du istället mäta personens begåvning och intellektuella förutsättningar finns begåvningstester som hjälper dig testa verbal, matematisk eller logisk förmåga. Det viktigaste är att ta reda på vilket, eller vilka, test som passar er och som hjälper dig ta fram rätt kravprofil för den aktuella tjänsten. 

Vad ska du ha testet till?

Personlighetstester ger insikt om personens sätt att förhålla sig till sin omvärld, bör vara tillförlitligt och ge en bild av testpersonen i samarbete med andra. Fundera först och främst på vilka parametrar du vill att testet ska mäta. Vad är viktigast att ta reda på inför den roll du vill tillsätta? Hur kommer du använda dig av resultatet? Ska du jämföra med en normgrupp? Det är viktigt att den som tolkar och analyserar förstår testet.

Vilken typ av arbetsgrupp vill du skapa?

Många gör misstaget att försöka leta efter samma typ av medarbetare som de redan har. I vissa fall kan det vara klokt, men diversitet berikar ofta arbetsmiljön. Ett arbetsteam med många olika personlighetstyper har sina utmaningar, men också stora fördelar – som en större förståelse för en bred målgrupp och ökad chans att se saker från olika typer av perspektiv. 

När ska testet utföras?

Ett annat vanligt misstag är att utföra test när valet nästan är klart och endast några få kandidater återstår. Men enligt forskarna får du mest ut av testerna i början av rekryteringsprocessen. Använd testet tidigt, sätt gränsvärden och välj sedan därifrån ut rätt kandidater att gå vidare med till intervju eller referenstagning. 


Källa: Ledarna, Arbetsliv, Wise