Behåll rätt talang
PUBLICERAD 12/6/2023
Lästid ca 2 min

Behåll rätt talang

Kandidat- och kompetensbrist är en utmaning som många företag står inför idag. Att behålla kompetenta medarbetare har därför blivit viktigare än någonsin. För att motverka att de slutar behövs strategier och verktyg som kan hjälpa till att behålla rätt talang, samtidigt som du attraherar nya medarbetare. Här får du tips om hur du kan få kollegorna att stanna och trivas – på lång sikt.

Investera i kompetensutveckling

För att behålla rätt talang under en längre tid behöver du ge dem en chans att öka sin kunskap. Genom att investera i medarbetarnas kompetensutveckling visar du att de är värdefulla och hjälper dem motiveras att stanna kvar. Dessutom kan kompetensutveckling bidra till utveckling i både verksamheten och organisationen som helhet.

Skapa en ärlig rekryteringsprocess

För att undvika besvikelser, avhopp och plötsliga förändringar är det viktigt att du är ärlig redan i rekryteringsprocessen. I stället för att dölja utmaningarna och stressfaktorerna som ingår i tjänsten bör du vara rak och tydlig om vad rollen innebär redan från början. Skapa en ärlig bild och ge kandidaterna möjlighet att förstå vad som förväntas av dem, så ökar chanserna att hitta rätt matchning.

Skapa en balanserad arbetsmiljö

Balansen mellan arbete och fritid är en av de viktigaste faktorerna när vi väljer arbetsplats. Efter pandemin har den balansen blivit mer en nödvändighet än en förmån för många. Genom att erbjuda en balanserad arbetsmiljö som innefattar till exempel flexibla arbetstider, hybridkontor med mera bidrar du till medarbetarnas livskvalitet – men också högre produktivitet. Något ni båda vinner på.

Främja trivsel och hälsa

En stressfull arbetsmiljö kan vara en anledning till att medarbetare väljer att byta jobb. Genom att erbjuda ett tillitsfullt ledarskap och främja medarbetarnas hälsa och välmående skapar du en positiv arbetsmiljö där dina kollegor känner sig motiverade att stanna kvar. Erbjud möjligheter för återkoppling, uppmuntran och förebyggande åtgärder för både psykisk och fysisk hälsa, så skapar du en trivsammare arbetsplats där dina kollegor känner sig uppskattade och omhändertagna.

Behåll rätt medarbetare – utmana åldersdiskriminering

För att inte bara behålla befintliga medarbetare utan också kunna attrahera ny kompetens från fler generationer är det viktigt att förstå deras preferenser och prioriteringar. Den yngre generationen uppskattar till exempel ett starkt varumärke, en tydlig ”mployer Branding och ett starkt samhällsfokus. Tänk också på att utmana åldersdiskriminering. Äldre medarbetare kan innebära värdefull kompetens som kan utnyttjas till sin fulla potential. Undvik att exkludera dessa talanger och se till att erfarenhet och kunskap är något din organisation värdesätter.

Främja mångfald

Genom att vara medveten om olika former av diskriminering och hela tiden jobba för att motverka det, får du medarbetarna att känna sig välkomna. Sträva efter mångfald och inkludering i rekryteringsprocessen så kan du hitta värdefull kompetens och arbetsgrupper med olika perspektiv. Ett företag där alla känner sig uppskattade och involverade tenderar att få medarbetarna att stanna länge och hjälpa dig undvika kostnader en nyrekrytering kan innebära.

Här hittar du mer om att behålla rätt medarbetare och särskilt ung talang