HR-experten: Tre avgörande strategier för lyckad talent management
PUBLICERAD 26/3/2024
Lästid ca 3 min

HR-experten: Tre avgörande strategier för lyckad talent management

När företagens framgång alltmer hänger på deras förmåga att locka till sig och behålla talang, framstår den traditionella rekryteringsprocessen inte bara som föråldrad utan direkt kontraproduktiv. Det är hög tid att omfamna en mer evidensbaserad metodik. Det är inte bara den mest rättvisa vägen att gå – det är också nyckeln till organisatorisk framgång enligt Veronica Sjöstrand, Customer Success Manager på Assessio.

Med över 20 års erfarenhet som ledare inom HR och rekrytering, har Veronica Sjöstrand sett en tydlig transformation längs resans gång. När organisationer flyttar fokus från traditionella rekryteringsmetoder till kompetensbaserat urval och tidig testning går processerna fortare, kandidatupplevelsen stärks och rekryteringarna blir mer träffsäkra.

Varför testa tidigt?

”Tidig testning ger objektiva insikter om en kandidats potential, långt bortom vad ett CV och personligt brev kan visa. Ett CV, och personligt brev, säger betydligt mindre om en persons faktiska potential än vi tror. När vi baserar våra rekryteringar på subjektiva urval blir rekryteringsprocessen mindre träffsäker och våra fördomar får allt för stor påverkan, som till exempel likhetseffekten. Det vill säga att personer som ser ut som du, pratar som du och har liknande bakgrund premieras. Den här typen av omedveten bias har alla, men vi kan minska risken för att vi låter dem styra våra beslut genom att medvetandegöra oss och använda oss av så objektiva beslutskriterier som möjligt”, förklarar Veronica.

Liera dig med ledningsgruppen – data visar vägen

Många bolag ser inte rekrytering som den strategiska fråga det egentligen är. ”Ledningsgruppen behöver bjuda in HR till en djupdykning i strategisk kompetensförsörjning där man tittar på fakta kring hur personalomsättningen ser ut, varför folk slutar, i vilken riktning man vill att företaget ska utvecklas och vilka personer man behöver få in i bolaget för att stärka den planen. Ett företags strategi och vision, oavsett hur genomtänkt den är, kan bara realiseras på ett sätt - genom den aggregerade kraften av varje enskild medarbetares agerande på en dimmig torsdagseftermiddag. Som HR måste du därför vara tydlig och rak och påtala det uppenbara – vill ledningsgruppen inte investera tid till att forma sin talent management-strategi kommer resultaten bli därefter”, konstaterar Veronica.

Mer framgång med vetenskapliga metoder

I en av Veronicas tidigare roller som HR-direktör på Nordic Entertainment Group lyckades HR-teamet transformera rekryteringsprocessen till en vetenskaplig och datadriven modell. Genom att basera besluten på arbetspsykologiska tester förbättrades inte bara kvaliteten på rekryteringen, det minskade också personalomsättningen avsevärt.

Veronica berättar: ”Vi byggde rekryteringsprocessen på Assessios system med tydliga kravprofiler kopplade till företagets strategi. Vi såg att time to hire minskade, felrekryteringarna blev färre och diversity-målen gick åt rätt håll. När vi fick in personer med rätt potential kunde de också utvecklas vidare till andra roller internt.

Veronicas tips för en smartare, mer strategisk talent management:

  1. Ge HR en plats vid bordet. Titta på fakta, som personalomsättning, time-to-hire och uppfyllnad av diversity-målen. Ha en dialog kring hur ni ser att företaget ska utvecklas på sikt. Är det nya kompetenser som kommer bli viktiga? Kom redan i förväg överens om hur rekryteringsprocesserna ska se ut på ert företag. När HR och ledningen krokar arm och förmedlar tydliga spelregler kring hur rekryteringsprocessen ska se ut så är det mycket lättare att få till en förändring.
  2. Utbilda alla rekryterande chefer så att ni har samma syn på hur en effektiv rekryteringsprocess går till redan innan ni hamnar i ett skarpt läge. Definiera kravprofiler utifrån er strategi, rekrytera kompetensbaserat med tidig testning och ett minimum av skallkrav. Tänk på att framtidssäkra era rekryteringar. Roller och strategi förändras konstant och därför är det viktigt att hitta kandidater som har kapacitet att utvecklas och lära om. Att titta på egenskaper som learning agilty till exempel ger en oerhört intressant insyn i en kandidats möjlighet att utvecklas till nya roller internt.
  3. Glöm inte bort kandidatupplevelsen: Förklara varför vi testar och hur det skapar rättvisa förutsättningar alla att söka på lika villkor. Validerade, kvalitetssäkrade metoder där kandidaterna mäts på personlighet och potential minskar risken för diskriminering och ökar chanserna för en bättre matchning både för kandidaten, och arbetsgivaren.

Om Assessio

Assessio är Nordens ledande Saas-bolag inom HR-tech med digitala lösningar för rekrytering, utveckling och prestation. Vi tillhandahåller några av världens främsta urvals- och utvecklingsverktyg, till exempel MAP, Matrigma och Learning Agility. I vår digitala plattform finns alla verktyg, tester och insikter du behöver för din talent management.