Modern teknik ställer nya krav på kompetens
PUBLICERAD 14/7/2021
Lästid ca 2 min

Modern teknik ställer nya krav på kompetens

Ny teknik kombinerat med befintliga processer skapar större behov av kunskap hos de flesta marknads- eller kommunikationsavdelningar just nu. Genom att se över er befintliga kompetens samtidigt som ni tillför ny kan ni säkerställa ett ni har de förmågor som behövs för att utnyttja verktygen till fullo.

Verktyg som förenklar

Idag använder kommunikationsavdelningarna fler och fler tekniska verktyg i sitt arbete. Planeringsverktyg, CRM-system, processer för kundupplevelse – alla med stor genomslagskraft och egna krav på expertis. Marketing automation är numera ett måste hos många och behövs för att kunna personalisera innehåll, mäta resultat och skapa mer datadriven och relevant kommunikation för mottagaren.

Fördjupad kompetens

Varje verktyg som läggs till och används i marknadsföringsprocessen skapar nya behov av kompetens. För att komma framåt och hålla jämna steg med konkurrenterna behöverkunskapen inom företaget öka i relation till verktyget självt, men också förståelsen för hur det påverkar kommunikationen och hur innehållet bör skapas och anpassas för att utnyttja det på bästa sätt.

Kontinuerlig kunskapsinhämtning

Skräddarsydd utbildning och kontinuerlig kunskapsinhämtning är två måsten när det gäller att utbilda personal i de senaste verktygen. På så sätt kan medarbetarna använda och utnyttja dem för att optimera kommunikationen. Ofta behöveräven kompetens utifrån adderas till teamet, men det kan också vara klokt att ta tillvarata den kunskap som redan finns – hos de som har full koll på företagets verksamhet och vad som behöver prioriteras.

Säkra ert kompetensbehov

Genom att kartlägga vilken kompetens som just ni behöver i framtiden – och planera hur ni ska tillgodose er den – kan ni få överblick över situationen. Sedan kan ni skapa en strategi för att kompetensutveckla medarbetare inom de verktyg ni använder – i alla led. Använd er gärna av medarbetarsamtalen som ett tillfälle att matcha kollegornas egna intressen med organisationens behov.


Källa: Wise, Svenskt näringsliv, Berghs