Rekrytera på distans? Tänk på det här
PUBLICERAD 9/8/2023
Lästid ca 2 min

Rekrytera på distans? Tänk på det här

Arbetsmarknaden förändras ständigt, flexibla arbetssätt blir allt vanligare och rekrytering på distans har blivit en oumbärlig del av HR-processen. Men hur bedömer man och anställer kandidater utan att träffas fysiskt? Hur anpassar man processen och vilka strategier är framgångsrika? Här utforskar vi mer om rekrytering på distans för virtuella intervjuer och urval.

En teknisk infrastruktur

För att skapa en smidig och effektiv rekryteringsprocess på distans krävs förberedelse och en teknisk infrastruktur. Den säkerställer du bland annat genom pålitliga kommunikationsverktyg. Plattformar för videokonferenser hjälper dig skapa stabila och tillgängliga verktyg för både rekryterare och kandidater. Se till att förbereda tekniken i förväg och att alla inblandade är bekanta med hur de ska använda verktygen.

Ljud, bild och tydlighet

I en rekrytering på distans är ljud och bild extra viktigt. Testa därför alltid kvaliteten innan ni sätter igång, så undviker du tekniska problem och missförstånd under själva samtalet. Dela också tydliga instruktioner – det vill säga skicka riktlinjerna innan så det inte uppstår några frågetecken kring hur kandidaterna ska ansluta eller vilken programvara de ska använda. Ge dem också tid att förbereda sig och att kontrollera sina egna tekniska förutsättningar och ge stöd om det behövs.

Effektiv kommunikation

Virtuella intervjuer kräver att kommunikationen och bedömningen anpassas för att se till att kandidaterna bedöms korrekt. Här är några sätt att optimera en rättvis bedömning:

1. Skapa en välkomnande atmosfär. Var vänlig och professionell i samtalet och ta god tid på dig att introducera dig själv och företaget. Var sedan tydlig med vad kandidaten kan väntar sig under intervjun – och efteråt.


2. Var noggrann med nonverbala signaler. På skärmen, när du inte träffar kandidaten personligen, är det extra viktigt att skapa ögonkontakt och lyssna aktivt för att få en heltäckande bild av kandidatens svar och reaktioner.


3. Strukturera dina intervjufrågor. Det hjälper dig att göra en objektiv bedömning av kandidaternas kompetenser och erfarenheter. Var tydlig med vilka egenskaper och färdigheter ni söker och ställ samma frågor till varje kandidat för att underlätta jämförelser.

Efter intervjun

När intervjuerna är klara är det dags att ta nästa viktiga steg för att kunna fatta välgrundade beslut och genomföra en smidig urvalsprocess. Samla ihop all feedback och se till att alla involverade delar sina åsikter. Det gör du enklast med en gemensam dokumentmall eller ett utvärderingssystem som hjälper dig sammanställa och jämföra bedömningarna. Koordinera uppföljningen och referenstagningen och gör det tydligt för kandidaterna vad ni förväntar er.

Återkoppling och feedback

Vid rekrytering på distans brukar det vara uppskattat att snabbt ge feeback, oavsett om du kan erbjuda anställning eller inte. Transparens är viktigt för att upprätthålla en positiv arbetsgivarprofil och en stark relation med potentiella nya medarbetare. Det kan ju vara så att du behöver kontakta dem igen i framtiden – oavsett om du vill rekrytera på plats eller på distans nästa gång.