6 tips: Ta ditt medarbetarengagemang till nästa nivå

6 tips: Ta ditt medarbetarengagemang till nästa nivå

Att skapa engagemang bland medarbetarna är en viktig utmaning för många företag och organisationer. Forskning visar att engagerade medarbetare är mer produktiva, har färre sjukdagar och har en positiv påverkan på kundnöjdhet- och lojalitet. Att uppnå ett högt medarbetarengagemang bör därför vara ett viktigt och övergripande mål för alla organisationer.

Under de senaste åren har vi på Netigate undersökt vad som driver engagemang på svenska arbetsplatser. I våra undersökningar är det tydligt att det inte bara är individens egen roll och uppgifter som påverkar engagemanget utan även kollegornas, chefernas och högsta ledningens agerande. Vi ger våra 6 bästa tips på vad du som arbetsgivare kan göra för att öka medarbetarengagemanget på din organisation.

Företagskultur

Organisationskulturen och ledarskapet av högsta ledningen är viktiga faktorer för en engagerade arbetsmiljö. Högsta ledningens ansvar är att driva organisationen i rätt riktning och samtidig skapa en bra kultur där medarbetarna trivs och mår bra. När det kommer till att öka engagemanget bland medarbetarna är ett bra tips att börja med att ta stressrelaterade frågor på allvar. Medarbetare som ofta upplever stress är mindre lojala mot sin arbetsgivare och är mer benägna att byta. Fundera därför på hur arbetsfördelningen ser ut i din organisation och vad som behövs göras för att säkerställa att topptalangerna inte väljer att lämna.

Tydliga mål och visioner

När alla vet vad som ska göras och varför man gör det är det lättare att se hur man själv är med och bidrar. Tydliga mål och visioner som är tillgängliga för alla i organisationen är därför en viktig faktor för ett högt engagemang. Hur tydlig och transparent är din organisation i kommunikationen kring mål och förändringar?

Motiverande chefer

Vår senaste undersökning visar att den person som har störst påverkan på medarbetarens engagemangsnivå på arbetsplatsen utöver medarbetaren själv är närmsta chefen. Det visar på hur viktigt ledarskapet är. En engagerade chef är bra på att motivera sin medarbetare, är tydlig med sin kommunikation och sätter tydliga mål. Det ger även regelbunden återkoppling i form av konstruktiv feedback och visar uppskattning för sina medarbetares arbetsinsatser.


Netigates engagemangsmodell består av 29 frågor som mäter de viktigaste drivkrafterna till medarbetarengagemang. Vill du läsa mer om vad som driver engagemang på svenska arbetsplatser?

Ladda ner hela rapporten här. 


Teamet och kollegorna

Kollegor och team har stor påverkan på hur medarbetarna trivs och deras engagemang. Att trivas på arbetsplatsen socialt är en viktig drivkraft till medarbetarengagemang. Majoreten av medarbetarna har under pandemin upplevt att det sociala arbetslivet med kollegorna försämrats. 3 av 10 menar även på att samarbete inom teamet försämrats. En utmaning många arbetsgivare nu står inför är att stärka gemenskapen och samarbetet när många återvänder till kontoret.

Personlig utveckling

Utvecklingsmöjligheter, stimulerande arbetsuppgifter och relevant feedback från chefer är en förutsättning för att medarbetare ska utvecklas. Visa att de anställda är viktiga och att de prioriteras. Lyssna på deras förslag och synpunkter och omsätt dessa i praktik.

Öppenhet för Feedback 

Att be dina medarbetare om feedback via exempelvis en medarbetarundersökning är ett viktigt verktyg för att mäta hur de mår och hur väl man som arbetsgivare lyckas med att skapa en bra arbetsmiljö som främjar medarbetarengagemang och lojalitet. Medarbetarundersökningar är en viktig pusselbit för intern kommunikation där man ger medarbetarna en chans att tycka till. Som arbetsgivare ger det dig möjlighet att lyssna, ta till sig och genomföra förbättringar i organisationen.

Avslutningsvis är det såklart viktigt att du hela tiden mäter dina insatser. För att förstå och visa på att det du gör skapar förändring behöver du kunna visualisera din framgång. Utan data är det mer sannolikt att du famlar i mörkret och går på magkänsla och individuella slutsatser. Börja därför att mäta ditt medarbetarengagemang och jobba datadrivet med feedback. Det är först när du mäter och använder dig av data som du kan vara säker på att du är på rätt väg när det kommer till att ta ditt medarbetarengagemang till nästa nivå.

Vill du ta ditt medarbetarengagemang till nästa nivå? Boka in en kostnadsfri konsultation med oss idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.  


Om Netigate

Netigate erbjuder en molnbaserad feedbackplattform. Tusentals företag världen över använder idag Netigate för att förstå sina viktigaste tillgångar: kunder och medarbetare. Netigate erbjuder olika lösningar för Employee Experience och Customer Experience. Vi hjälper dig att lyssna på dina medarbetare i varje steg av medarbetarresan. Onboarding, årliga medarbetarundersökningar, eNPS och exitundersökningar är bara ett urval av de möjligheter du har till hands. Att se din organisation ur ett medarbetarperspektiv har aldrig varit viktigare- och enklare!