Förbättra arbetsmiljön – direkt
PUBLICERAD 2021-06-02

Förbättra arbetsmiljön – direkt

Att kontrollera arbetsmiljön när många jobbar hemifrån är inte alltid enkelt, men genom att fokusera på några övergripande punkter går det att förbättra den för alla – redan idag. Här är 5 säkra tips.

Gör en anonym undersökning

Det bästa sättet att få koll på hur medarbetarna själva uppfattar sin arbetsmiljö just nu och vad som behövs åtgärdas är att fråga dem. Ställ frågor och låt dem svara anonymt – så kan du ta pulsen på organisationens välmående redan idag.

Påminn om ert syfte

Visste du att genom att vara tydlig med verksamhetens övergripande syfte kan ledningen faktiskt bida till medarbetarnas hälsa? Att veta varför ett arbete utförs är alltså viktigt för motivationen. Kanske är det dags att påminna dina medarbetare vad ni bidrar till i samhället, varför ni brinner för det ni gör och vilken roll den enskilde individen har i det?

Undvik övertidskultur

De flesta mår bra av att få livet att gå ihop och ha en bra balans mellan jobb och fritid. Men tyvärr är det vanligt med en företagskultur som gör att medarbetarna ständigt behöver jobba över. Checka av hur många som jobbade extra timmar den här veckan, eller förra – krävs det något omtag i planeringen? 

Höj (eller sänk) temperaturen

Fel temperatur sänker både humör och prestationsförmåga. Vid stillasittande arbete alstrar kroppen mer värme och temperaturen bör ligga kring 20-24 grader C. Vid ett arbete där du rör dig mycket ska temperaturen vara kring 14-15 grader C. Hur ser det ut på ditt hemmakontor?

Förbättra tekniken

Åtta av tio använder dator och IT för att utföra sina arbetsuppgifter. Att se till att personalen har fungerande teknik kan alltså vara avgörande för att slippa missa stora summor i förlorad arbetstid. En undersökning från Vision visar att vi i snitt förlorar hela 26 minuter om dagen på grund av krånglande teknik – vilket betyder att med dålig IT-teknik kan en hel arbetsdag gå förlorad på bara en månad. 


Källa: Previa, Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöforum, Vision

Dela på Facebook : Förbättra arbetsmiljön – direkt
Dela på Twitter : Förbättra arbetsmiljön – direkt
Dela på Linkedin : Förbättra arbetsmiljön – direkt