Många måsten och borden?
PUBLICERAD 2020-12-09

Många måsten och borden?

DokuMera

Om du har anställda i företaget är du väl medveten om att det finns mycket att tänka på. Ta kontroll – ladda ner årshjulet.

Det finns många skyldigheter du behöver uppfylla enligt lag, men det finns också många andra viktiga frågor att tänka på, såsom att motivera dina medarbetare och få dem att vilja stanna kvar i företaget. Detta är ett arbete som består av många delar, och inte sällan kan det vara svårt att veta vad som behöver göras och hur man kan arbeta för att följa alla måsten och borden.

I det här årshjulet från DokuMera om anställning presenterar vi de viktigaste områdena och frågorna att se över vad gäller dina anställda. Du kan naturligtvis lägga upp ditt arbete på ett annat sätt, men med årshjulet får du förslag på hur arbetet med dina anställda kan läggas upp under året. Du kan ladda ner årshjulet här.

Vill du veta vilka lagstadgade skyldigheter du har i fråga om dina anställda? I DokuMeras mall om lagstadgade krav kan du se vilka skyldigheter du måste uppfylla utifrån antalet anställda i verksamheten. Varför inte ta del av den mallen på samma gång? Ladda ner översikten över lagstadgade krav utifrån antalet anställda utan kostnad här

 


Om DokuMera
Hos alla företag - stora som små - finns möjligheten att arbeta effektivare genom att använda sig av färdiga mallar. Avancerade dokument är tidsödande att upprätta samtidigt som de kräver expertkunskap för framtagande. Och som vi alla vet: Experter kostar pengar - mycket pengar.

DokuMera har Sveriges största samling av nedladdningsbara mallar för företagandets många behov. Mallarna är framtagna i samarbete med experter inom olika områden och uppdateras kontinuerligt för att ständigt vara aktuella. Med DokuMeras expertframtagna mallar minimerar ni tidsödande arbete och frigör värdefull tid, vilket gör att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Läs mer om DokuMera och se alla mallar här

Dela på Facebook : Många måsten och borden?
Dela på Twitter : Många måsten och borden?
Dela på Linkedin : Många måsten och borden?