Yrken inom HR
PUBLICERAD 10/8/2021
Lästid ca 2 min

Yrken inom HR

I takt med att HR-avdelningarna satsar, ökar också fokus på personalens välmående och utveckling – något som ofta är avgörande för resultat och mål. Idag finns många olika roller inom HR och stora möjligheter till karriärsutveckling för dig som tycker om att arbeta med människor. Men vad gör egentligen en HR-assistent? Och vad är skillnaden mellan en HR-generalist och en specialist? Vi reder ut begreppen.

HR-administratör eller HR-assistent

En HR-assistent eller administratör är en kontaktpunkt för HR-relaterade frågor. De hanterar allt från dokumentation och policys till kontrakt – och mycket mer. HR-assistent är idag inte längre bara en administrativ roll, utan innefattar ofta en rad olika uppgifter inom rekrytering, arbetsmiljöfrågor och lön som till exempel att ha koll på lagar och regler, sköta jämställdhetsfrågor och arrangera utbildningar.

HR-generalist

Som HR-generalist varierar arbetsuppgifterna, men främst handlar det om att vara ett stöd för chefer och kunna sköta rekrytering, introduktion, medarbetarhälsa, rehabilitering, individärenden och arbetsrätt. Det kan också handla om att uppdatera andra HR-processer och skapa utbildningsmaterial som ledningen kan använda, se till att alla följer kollektivavtal och lagar eller effektivisera organisationen på olika sätt. HR-generalist är en rådgivande specialistroll som ibland innefattar att ta svåra beslut som att säga upp personal eller hantera klagomål.

HR-specialist

En HR-specialist kan arbeta med att bedöma och utveckla den kompetens som finns internt på företaget, till exempel genom rådgivning och stöd till både personal och chefer. Som specialist är du väl insatt i exempelvis rekrytering eller ledarutveckling, oftast på ett större företag. På mindre företag är det ofta samma person som arbetar med olika typer av personalärenden och där är rollerna mer otydliga. Som HR-specialist kan du arbeta som antingen anställd eller konsult.

HR-chef

Starka ledaregenskaper, struktur och analytisk förmåga är önskade egenskaper hos en HR-chef. HR-chefen är ansvarig för arbetsgivarens personalresurser och eventuella andra anställda på HR-avdelningen och arbetar på ett strategiskt och målinriktat plan med att hjälpa företaget bli en eftertraktad arbetsgivare. HR-chefer har både djup kunskap och erfarenhet i att leda just HR-team och ofta en bakgrund inom företagsekonomi och psykologi. I takt med att många HR-avdelningar växer behövs fler och fler HR-chefer och arbetsmarknaden är just nu god. Läs mer om HR och ledarskap här.