Kan solen rädda energifrågan?
Valspecial

Lästid : 8 min

Kan solen rädda energifrågan?

1 % av all energi i Sverige produceras av sol. I Tyskland är det nästan 10 %. Stefan Ölander, vd och den största investeraren i Soltech Energy berättar i en intervju om möjligheterna med solenergi och skickar också ett budskap till politikerna.

Den energi som når jordens yta varje dag i form av solljus är 8 000 gånger större än vad jordens befolkning gör av med på ett helt år. Solenergi har en stor potential och behövs också för att vi ska klara klimatutmaningarna.

SolTech Energy utvecklar solenergisystem i form av tak och fasader som fungerar som klimatskydd och solfångare. Med hjälp av integrerade solceller blir huset en självständig producent av värme, varmvatten och el.

Vem är Stefan Ölander?

- Jag är en entreprenör som jobbat med kommunikation och varumärkesfrågor under en stor del av mitt liv. Både på stora företag som SEB, Kinnevik och som grundare och ägare av en varumärkesstrategisk konsultbyrå som hette Rewir under 15 år. Jag drev upp Rewir till ca 100 miljoner i omsättning med ett 30-tal medarbetare innan jag sålde och blev investerare på heltid för ungefär 11 år sedan. 

2011 gick jag in i två bolag. Zacco, ett av Europas största patentkonsultföretag. Vi är 700 man i sju länder. Jag satt i styrelsen som styrelseordförande och var vd ett år. Jag sitter fortfarande i styrelsen och är en av de större ägarna men är inte längre operativ i verksamheten.

- Samma år, sommaren 2011 investerade jag i Soltech, där jag var ordförande de första sju åren. Jag trodde på det här med byggnadsintegrerad och estetisk solenergi. Vi var väldigt stora i Kina då och är så fortfarande. Där finansierar, installerar, driver och äger vi solanläggningar på industritak, tex sjukhus, universitet och tillverkningsfastigheter. Hösten 2018 bestämde vi att Soltech skulle börja satsa mer på Sverige och la upp en förvärvsstrategi. Jag tog över som koncernchef och vi har nu förvärvat 30 bolag på tre år.

Var placerar detta Soltech på den svenska marknaden?

- Vi omsatte 1,2 miljarder förra året så vi och Svea Solar är störst på marknaden. Vi har köpt solföretag, takföretag, elteknik-företag och fasadföretag.

En stor del av alla solanläggningar byggs på tak och takföretagen har ansvar för tätskiktet. Ofta får takföretagen frågan: “Kan du sätta upp sol på vårt tak?”. Då säger de nej, för de kan inte solenergi. Men om de ingår i en solenergikoncern så görs en kompetensutveckling och då kan de även ta de projekten. Dessutom får man en takgaranti. Om det kommer en solenergifirma och monterar fästen på taket för att sätta solceller och kanske inte har all kompetens kan de ibland borra rakt igenom tätskiktet och göra hål. Då gäller inte takgarantin från den takfirma som har lagt det. Det är väldigt positivt att samma takfirma som gjort ditt tak även kan göra solen.

Elteknikföretag är också ett fokusområde där vi förvärvat tre bolag. Takföretag och elföretag känns väldigt naturliga då dom är en viktig del i solenergiinstallationer och sådana bolag kan också köpas till rimliga värderingar. Vi köper då kompetens och affärsmöjligheter.

Det blir mer och mer sol på fasader då fler fastighetsägare ser potentialen i stora fasadytor ofta på öppna ytor. Inte minst på lager och logistikfastigheter som inte har några fönster. Det är dumt att ha en död plåtfasad när man kan ha en solcellsfasad istället. Idag har vi två stora fasadbolag bland våra bolag och totalt 18 aktiva varumärken.


"Ska politikerna göra någonting så är det att förenkla tillståndsgivningen och ta bort hinder för alla typer av solenergiinstallationer."


Det perfekta klimatet för solenergi?

- Solceller mår bäst vid 25 graders paneltemperatur. Över 25 grader försämras effektiviteten med 0,5 % per grad. I länder som mellanöstern producerar man inte lika effektivt som i Sverige. En solig vårdag och 15 grader ute är helt perfekt för solceller. Dessutom har vi väldigt många ljusa timmar. sommarhalvåret. Solceller och framför allt tunnfilmssolceller behöver inte ha direkt solljus. De producerar energi även när det är diffust ljus eller mulet och även i nordligare delar. Det tror inte folk.

- Vattenfall gjorde en stor undersökning för ett och ett halvt år sedan där de kom fram till att det största skälet till varför privatpersoner inte köper solceller är helt enkelt det estetiska. Man tycker att det är fult. Nu blir solceller snyggare, helsvarta och till och med lite nedsänkta och mer integrerade i taken vilket skapar ett fint helhetsintryck.

På Soltech tror vi på byggnadsintegrerad och estetisk solenergi men än så länge har det faktiskt inte slagit fullt ut. Det finns en okunskap och är lite dyrare att installera och då väljer många en billigare lösning.

Hela branschen, vi och Svea Solar som är störst på privatmarknaden tror att byggnadsintegrerad och estetisk solenergi trots allt kommer att växa. När produkterna ökar i effekt och går ner i pris då kommer de att ta över helt.

Vad skulle du vilja ändra på när det kommer till mediebevakningen?

- Att det talas mer om sol, vind och vatten och där måste både branschföreträdare och även branschföreningen, Svensk solenergi, bli ännu bättre på att kommunicera fördelarna och även om det är en investering så räknar man hem kostnaderna på relativt sett kort sikt både som privatperson och som fastighetsägare och får grön energi med en kostnadseffektiv lösning.


“En annan sak som myndigheterna kan göra är att ta bort de här begränsande skattereglerna.”


Har solenergi en undanskymd roll i energipolitiken?

- Vindkraft kan självklart producera mer energi än sol, framförallt storskaliga vindkraftverk ute till havs. Därför talas det mycket om det, men jag håller med dig om att solenergi kommer lite i skymundan. 1 % av all energi i Sverige produceras av sol. I Tyskland är det nästan 10 %. I jämförbara länder som Danmark och Holland är det 5 %. Målet från regeringen är att vi ska vara koldioxidfria 2040 och då ska 10 % komma från sol. Solenergin ska tiodubblas de närmaste åren. För att nå målet måste alla typer av hinder tas bort för att skapa positiva incitament för fler investeringar. 

(De fyra etappmålen, minskade utsläpp av växthusgaser till år 2020, 2030, 2040 och 2045 ingår i det klimatpolitiska ramverket. Red. anm.)

- Ska politikerna göra någonting så är det att förenkla tillståndsgivningen. När man ska bygga stora solparker, både 5 MW, 10 och 20 MW kan det vara väldigt krångligt för tillståndsgivningen från Länsstyrelsen. 

- En sak som myndigheterna kan göra är att ta bort det begränsande skattereglerna. Inte minst nu med det hemska kriget i Ukraina som synliggör beroenden på flera olika plan både nationellt och inom Europa. Sverige är det enda land i Europa där fastighetsägare får betala skatt för egenproducerad energi över 500 kW (Ett tak på 5000 kvm). Det finns enorma tak och inte minst åkrar som skulle kunna ha solenergi. 

Vad ska politikerna tänka på mer?

- Framför allt snabb tillståndsgivning för solparker och att ta bort de begränsande skattereglerna för anläggningar över 500 kW. Sedan som vi sa inledningsvis, kanske inte bara prata vindkraft. Sol kan i alla fall stå för 10 %. Sol tar inte heller upp någon mark om man bortser från solparkerna och har kortare installationstid, är tysta och det finns också vertikala där du kan kombinera t.ex. betande djur med solpaneler på en åker På alla tak och fasader, på redan befintliga ytor finns det miljontals kvadratmeter att sätt upp solceller på.

Vad är det som gör att det dröjer med solparker?

- Det är samma som för vind. Det är miljöprövningar och den här möjligheten att överklaga och överklaga. Det kan ta 5-7 år och så mycket tid har vi inte. Klimathotet är här och nu. Jag hoppas att några partier kan göra det här till en valfråga. Det brukar alltid vara vård - skola - omsorg. Klimatfrågan kan kanske få en större del i det här årets val. Vinterns skenande elpriser gör att det finns väldigt stora skäl till att fokusera på det.

Om industrier installerar det här på sina fönsterlösa ytor och fler villaägare. Tror du inte att vi kommer upp i mer än 10 %?

- På sommaren går det säkert att komma upp i 25%. Men eftersom det är mörkt här så kanske 10 - 15 % över en årscykel. Det är framför allt november, december, januari och februari som är mörka. Åtta månader är ganska ljusa. 

Är villaägare priskänsliga?

- Normalt brukar man säga en återbetalningstid på 10 - 11 år. Vad har man för återbetalningstid på renoveringen av ett kök eller ett badrum? Med solenergi får man igen pengarna vilket är en stor fördel.

Vattenfall har gjort en undersökning där man konstaterar en värdeökning med ca 14% på de hus som installerat solceller.

Läs undersökningen här 

Vi har 70 000 små aktieägare som har satsat 5, 10 eller 50 000 kr i Soltech. Jag pratar med en hel del av dem regelbundet och de säger:

“Jag vill självklart att det ska vara en bra aktieaffär” Att man ska tjäna pengar på något som ökar i värde. Men ett stort skäl är att de vill bidra till en grön energiomställning. Där finns det en stor folklig vilja. 

Stödet till villaägare som installerar solceller. Hur stor hjälp skulle du säga att det har varit?

- Jag tycker att det har varit till stor hjälp. Framför allt nu när stödet fungerar som ett rotavdrag. Installatören drar direkt på fakturan. Förut fick du ansöka om stöd. Sedan visste du inte riktigt om du skulle få det och så satte man upp anläggningen och fick ingenting. Nu är det mycket bättre med tydliga och enkla regler. I framtiden så hoppas vi solenergi ska vara en självklarhet. Det ska vara en bransch som inte behöver några stöd.

Någon annan valfråga du skulle vilja lyfta fram?

- Både inhemsk och internationell säkerhet. Allt från gängkriminalitet till det nya säkerhetsläget.

- Jag vet inte om det är en valfråga men jag blev själv 58 år häromdagen. Jag tror att stora delar av samhället måste jobba som Fredrik Reinfeldt sa, fram till 75 år. Jag har rätt mycket kontakter internationellt och där har man en annan syn på äldre arbetskraft.

Axel Johnsonkoncernen och Mia Brunell Livfors som är koncernchef gick ut och sa att de ska satsa på fler chefer 60 plus. Det tyckte jag var rätt intressant. Nu är inte jag där och söker jobb men söker folk nya jobb när de är 55 - 60 plus så får de inga . De får några vikariat hit och dit. Det är tråkigt då det finns mycket kunskap och erfarenhet kvar som kan tas tillvara på annat sätt och där nya och flexibla arbetstider och nya roller kan behövas.  

Utomlands har de en annan syn på ålder. På alla företag som jag har drivit, jag har ju varit vd sedan -97, så har jag alltid haft både 20, 30, 40, 50 och 60-åringar på jobbet. Det har jag på Soltech också. På huvudkontoret är vi 16 personer. Den yngsta är född -97 och den äldsta är född -58. Det tycker alla är suveränt. Det skapar en bättre arbetsplats med mycket dynamik.

 

Av: Annika Hegardt