Skapa en trygg miljö för visselblåsare
PUBLICERAD 30/5/2023
Lästid ca 2 min

Skapa en trygg miljö för visselblåsare

Ämnet visselblåsare har den senaste tiden blivit mer aktuellt än någonsin. För dig som HR är det avgörande att ha en fungerande visselblåsarfunktion som skyddar personer som rapporterar missförhållanden inom organisationen. Det främjar också synen på etik inom verksamheten och hjälper er upprätthålla en sund företagskultur. Så här gör du.

För att säkerställa visselblåsares anonymitet och främja öppenhet är det viktigt att ha en god och tydlig process på plats. Här delar vi med oss av några värdefulla tips för dig som vill hjälpa till att skapa en trygg miljö för visselblåsare.

Erbjud en konfidentiell kanal

En visselblåsare är en anställd inom företaget och därmed utsätter sig den personen för stor risk när de rapporterar ett missförhållande inom organisationen. En av de viktigaste åtgärderna när det gäller visselblåsare är därför att det finns en konfidentiell kanal där det går att rapportera eventuella oegentligheter anonymt. Det kan till exempel vara en separat e-postadress, en telefonlinje eller en extern plattform. När det gäller de kanalerna är det extra viktigt att de är skyddade från eventuella identifikationsförsök.

Garantera anonymitet

För att visselblåsare ska kunna känna sig trygga med att träda fram behöver företaget kunna garantera anonymitet och skydda dem mot personliga konsekvenser och straff. Därför bör ditt företag ha en policy och en process som hindrar att visselblåsare identifieras. Det kan ske genom att begränsa åtkomst till rapporter, erbjuda juridiskt skydd och anonyma rapporteringsalternativ.

Utbildning och medvetenhet

För att främja en sund företagskultur är det viktigt att utbilda anställda om vikten av visselblåsning och de positiva effekter det kan få för verksamheten. Som HR kan du föreslå utbildningsprogram och workshops kring medvetenhet, där ni som företag visar att visselblåsning är något ni uppskattar och uppmuntrar.

Säkerställ effektiv utredning

När en visselblåsning rapporteras är det viktigt att företaget agerar snabbt. Utse en dedikerad grupp som kan utreda anklagelserna på ett opartiskt sätt. Just den punkten är en av de svåraste, men nog så viktigt – och glöm inte att informera visselblåsaren om vad som sker och blir resultatet. Då vet de att deras anmälan tas på allvar.

Har du koll på visselblåsarlagen?

I Sverige har vi något som kallas visselblåsarlagen, eller ”Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden”. Det är ett direktiv som säkerställer att ni i verksamheten har en visselblåsar funktion för rapportering och hantering, en policy för användandet av funktionen och en tydlig plan för hantering av ärenden.